Poznaj nasze kierunki studiów

Program „Narodowa Reprezentacja Akademicka” również w naszej Uczelni!

Data utworzenia: 16 marca 2020r.

Program „Narodowa Reprezentacja Akademicka” również w naszej Uczelni!

Z wielką radością informujemy o kolejnym sukcesie Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu, jakim jest możliwość prowadzenia w oświęcimskiej Alma Mater programu pt. „Narodowa Reprezentacja Akademicka”.

Program zlecony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego  ma na celu umożliwienie studentom-sportowcom realizowanie równoległej kariery sportowej oraz nauki akademickiej. Będzie on polegał przede wszystkim na prowadzeniu indywidualnej organizacji studiów w zakresie pozwalającym na rozwijanie swoich umiejętności sportowych i dogodne przygotowywanie się do rozgrywek, olimpiad, mistrzostw, itp.

Projekt skierowany jest do studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.

W dniu 12 marca 2020 r. JM Rektor prof. dr hab. Witold Stankowski podpisał umowę w sprawie realizacji projektu w towarzystwie  Dyrektora Biura Programów i Przedsięwzięć Ministra, Pana Piotra Ziółkowskiego oraz Zastępcy Dyrektora, Pani Beaty Pukas-Turek.

 

Szczegółowe informacje dotyczące projektu można znaleźć na stronie MNiSW – https://www.gov.pl/web/nauka/narodowa-reprezentacja-akademicka