Poznaj nasze kierunki studiów

Program płatnych praktyk zawodowych – Rekrutacja studentów

Data utworzenia: 4 stycznia 2017r.

Program płatnych praktyk zawodowych – Rekrutacja studentów

indeks

W ramach Projektu pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”, studenci uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm.
W. Pileckiego w Oświęcimiu, będą mogli uczestniczyć w programie rozszerzonych
6-miesięcznych praktyk zawodowych.

Maksymalna liczba miejsc na poszczególnych kierunkach:

Lp. Kierunki studiów na których wprowadzony zostanie system 6-miesięcznych praktyk Przewidywana liczba studentów biorących udział w praktykach

(ogółem)

1.  NAUKI POLITYCZNE – STUDIA I STOPNIA 21
2.  PRACA SOCJOALNA – STUDIA I STOPNIA 10
3.  ZARZADZANIE 11
4. ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA  PRODUKCJI 15
5. INFORMATYKA 5
6. PEDAGOGIKA 21
OGÓŁEM: 83

 

Regulamin rekrutacji Studentów stanowi załącznik nr 1, a wniosek studenta o udział
w projekcie stanowi załącznik nr 2.

Wniosek o udział w projekcie (zał. 2) należy złożyć w  Biurze Kanclerza (pokój 1.05)
u Pani mgr Pauliny Kram w nieprzekraczalnym terminie do 10 stycznia 2017 roku.  

wwRegulamin rekrutacji studentów PWSZ OŚWIĘCIM

wwWniosek studenta o udział w projekcie Unijnym