Poznaj nasze kierunki studiów

Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych

Data utworzenia: 4 stycznia 2017r.

Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych

Szanowni studenci!

Informujemy, że został przedłużony do 10. 01. 2017 r. termin składania wniosków o udział w projekcie „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” .

Uwaga! Rozpatrywane będą tylko i wyłącznie te wnioski które spełniają wymogi formalne zapisane we wniosku i mają załączone:

– średnią ocen uzyskanych w ramach dotychczasowego toku studiów,

– zaświadczenie o zaangażowaniu w inne projekty realizowane w naszej Uczelni,

– zaświadczenie o wypełnianiu obowiązków studenta.