Poznaj nasze kierunki studiów

Projekt Statutu Uczelni

Data utworzenia: 31 maja 2019r.

Projekt Statutu Uczelni

W imieniu Władz Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu informujemy, że Zespół do spraw przygotowania projektu Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu powołany Zarządzeniem Rektora nr 129/2018 z dnia 21 grudnia 2018 roku
w dniu 30 maja 2019 roku zakończył prace nad projektem Statutu Uczelni.

 

Przekazujemy Społeczności Akademickiej Naszej Uczelni projekt Statutu.

Statut

 

Uwagi do projektu Statutu można zgłaszać elektronicznie przez 30 dni
(w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 czerwca br.) na adres e-mail:
biuro.prorektorzy@pwsz-oswiecim.edu.pl