Poznaj nasze kierunki studiów

Promocje habilitacyjne naszych pracowników

Data utworzenia: 22 czerwca 2017r.

Promocje habilitacyjne naszych pracowników

W dniu 13 czerwca 2017 r. w Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyła się uroczystość promocji habilitacyjnych na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych oraz Wydziału Prawa i Administracji. Podczas uroczystości pracownicy naszej Uczelni: prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Koźbiał i prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Żarna otrzymali z rąk JM Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. zw. dra hab. med. Wojciecha Nowaka dyplomy habilitacyjne. Laudacje wygłosił prof. zw. dr hab. Witold Stankowski.