Poznaj nasze kierunki studiów

W najbliższy weekend dwa zjazdy Oświęcimskiego Uniwersytetu Młodego Odkrywcy

Data utworzenia: 5 lutego 2021r.

W najbliższy weekend dwa zjazdy Oświęcimskiego Uniwersytetu Młodego Odkrywcy

 

 

W sobotę 6 lutego i niedzielę 7 lutego odbędzie się trzynasty i czternasty w cyklu II zjazd uczestników projektu Oświęcimski Uniwersytet Młodego Odkrywcy.

Spotkania dla wszystkich grup wiekowych rozpoczną się o 9.30 i skończą o 13.00 w budynku Collegium Primum w Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu przy ulicy M. Kolbego 8 w Oświęcimiu.

W związku z zagrożeniem Covid-19 zajęcia odbędą się z zachowaniem wymaganych przez Sanepid środków ostrożności. Prosimy o przestrzeganie zasad uczestnictwa w zajęciach w ramach projektu OUMO (wymienione poniżej), zapoznanie się z nowym regulaminem oraz wypełnienie dodatkowych dokumentów niezbędnych do kontynuacji Projektu (w załącznikach poniżej).

Zajęcia będą trać w dwóch blokach po półtorej godziny. Przerwy odbywać się będą rotacyjnie.

Każda z grup zrealizuje każdego dnia po dwa tematy. Harmonogram spotkań dla wszystkich grup przedstawia się następująco:

SOBOTA 6 LUTY:

Tematy dla grup 6-9:

 1. Twórczość i kreatywność. Jak myśleć i uczyć się sprawniej niż inni ?
 2. Zarządzanie kieszonkowym w arkuszu kalkulacyjnym

Tematy dla grup 10-12

 1. Muzyczny spacer po niebie (Metoda Zoltad Kaodaly)
 2. Marzenia, po co są i jak je spełniać?

Tematy dla grup 13-16:

 1. Jak można uczyć się efektywniej matematyki w dobie technologii informacyjnej
 2. GPS to nic trudnego – tworzymy własną nawigację

Zakwalifikowani rodzice/opiekunowie prawni zapoznają się z następującą tematyką:

 1. Ochrona zdrowia pracujących w dobie przemysłu 4.0.
 2. Uwarunkowania systemu ochrony zdrowia w Polsce.

NIEDZIELA 7 LUTY

Tematy dla grup 6-9:

 1. Etykieta jako sztuka życia, zasady dobrego zachowania.
 2. Poznawanie rastrowej grafiki komputerowej

 

Tematy dla grup 10-12

 1. Twórczość i kreatywność. Jak myśleć i uczyć się sprawniej niż inni ?
 2. The world around me and beyond – zajęcia z języka angielskiego

Tematy dla grup 13-16:

 1. Budujemy i programujemy elektroniczne zwierzaki. Jak zaprogramować warunek i działanie w pętli?
 2. Cykl życia produktu. Rewitalizacja poprzez innowacje.

Zakwalifikowani rodzice/opiekunowie prawni zapoznają się z następującą tematyką:

 1. Jak wspierać samodzielność dziecka?
 2. Frustracja i agresywność dziecka.

Zaktualizowany kalendarz spotkań w CYKLU II jest umieszczony na stronie Uczelni: https://uczelniaoswiecim.edu.pl/nowy-harmonogram-spotkan-ii-cykl/

Prosimy Rodziców/Opiekunów Prawnych o punktualne przybycie oraz odebranie dzieci. Nieobecność Uczestników prosimy zgłaszać na adres mlody.odkrywca@uczelniaoswiecim.edu.pl

Kolejne spotkania odbędą się w sobotę i niedzielę 13 i 14 lutego 2021.

 

Zasady uczestnictwa w zajęciach w ramach Projektu OUMO

 

 1. W zajęciach stacjonarnych w ramach projektu OUMO mogą brać udział uczestnicy bez objawów chorobowych, sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji domowej.
 2. Uczestnicy projektu są zobowiązani do wchodzenia na teren budynku wskazanym dla każdej grupy wiekowej wejściem. Uczelnia udostępni trzy osobne wejścia.
 3. Przy wejściu należy zdezynfekować dłonie środkami odkażającymi dostępnymi na Uczelni.
 4. Na terenie Uczelni dostępne będą plakaty prezentujące prawidłowe mycie i dezynfekcję rąk.
 5. Każdy uczestnik ma obowiązek noszenia maseczki do momentu wejścia do sali.
 6. Zaleca się, aby rodzic /opiekun prawny nie przebywał na terenie placówki jeśli nie jest uczestnikiem projektu. Wejście rodzica/opiekuna prawnego jest możliwe w uzasadnionych przypadkach. Na terenie placówki dozwolone jest krótkie przebywanie jednego z rodziców/opiekunów, który ma obowiązek nosić maseczkę i zdezynfekować dłonie.
 7. Zajęcia dla dzieci odbywają się w grupach liczących ok 12.osób, z zachowaniem zalecanej przez Sanepid odległości pomiędzy uczestnikami.
 8. Zajęcia dla rodziców/opiekunów prawnych odbywają się w salach wykładowych, z zachowaniem zalecanej przez Sanepid odległości pomiędzy uczestnikami.
 9. Grupy nie będą spotykały się na przerwach. Przerwy będą odbywać się rotacyjnie w wyznaczonych strefach, z możliwością pozostania w sali.
 10. Catering będzie pakowany do indywidualnych torebek spożywczych i rozdawany w sali.
 11. Uczestnicy nie będą zmieniać sali.
 12. W przypadku korzystania z materiałów dydaktycznych jak np. klocki lego We-Do, Edumatrix, itd. Uczelnia udostępni jeden zestaw klocków na osobę, bez możliwości wymiany/podziału.
 13. Po zakończeniu zajęć pomieszczenia będą czyszczone i dezynfekowane przez wyznaczonych pracowników obsługi.
 14. Uczestnik, u którego wystąpi temperatura, bądź inne objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, jest natychmiastowo izolowany, a rodzic/opiekun prawny informowany o stanie zdrowia dziecka.
 15. W przypadku kiedy rodzic/opiekun prawny nie wyraża zgody na udział w zajęciach z powodu zagrożenia Covid-19, uczestnik czy domownicy są na kwarantannie lub izolacji domowej, bądź jest nieobecny z innych niezależnych przyczyn, istnieje możliwość nadrobienia materiału w formie elektronicznej.
 16. W przypadku nieobecności uczestnika w zajęciach stacjonarnych, materiały z zajęć będą, każdorazowo po zajęciach, przesyłane na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres mailowy. Uczestnik ma obowiązek zapoznać się z materiałami, wypełnić testy przyrostu wiedzy i do dwóch tygodni po zajęciach odesłać je, zgodnie z instrukcją zawartą w korespondencji mailowej.