Poznaj nasze kierunki studiów

Przedłużamy termin zgłaszania kandydatów w V edycji Plebiscytu „Laury Uczelni”!

Data utworzenia: 16 sierpnia 2023r.

Plakat promujący V edycję Plebiscytu Laury Uczelni

Szanowni Państwo,

informujemy, że przedłużamy termin zgłaszania kandydatów w V edycji Plebiscytu „Laury Uczelni”.

Na dokumenty czekamy do 15 września 2023 roku.

Głównym celem konkursu jest wyłonienie spośród społeczności akademickiej Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu najlepszego/najlepszą:

  • studenta/studentkę
  • nauczyciela akademickiego
  • organizację studencką
  • pracownika administracyjnego
  • instytucję współpracującą z Uczelnią.

Aby dokonać zgłoszenia kandydata, wystarczy przesłać skan uzupełnionych dokumentów na adres: zgloszenia@uczelniaoswiecim.edu.pl

 

WAŻNE! Formularz zgłoszeniowy wymaga podpisu osoby zgłoszonej do plebiscytu.


Wszystkie osoby oraz instytucje zgłoszone do konkursu, które przejdą weryfikację formalną, wezmą udział w głosowaniu internetowym, na specjalnie przygotowanej do tego celu platformie.

Zwycięzcami, każdej z kategorii zostaną kandydaci z największą liczbą głosów, którzy podczas uroczystej gali otrzymają nagrody w postaci statuetki Lauru Uczelni.

 

Dokładna data gali podana zostanie w późniejszym terminie.


 

Plakat promujący V edycję Plebiscytu Laury Uczelni