Poznaj nasze kierunki studiów

Przedmioty ogólnouczelniane na I roku studiów I stopnia

Data utworzenia: 30 września 2021r.

Przedmioty ogólnouczelniane na I roku studiów I stopnia

Szanowni studenci pierwszego roku studiów licencjackich i inżynierskich,

każdy student będzie posiadał konto na naszej platformie e-learningowej. Informacje o założeniu konta oraz hasła do konta przekaże Państwu pracownik sekretariatu.

 

Strona logowania: https://portal.office.com lub login.microsoftonline.com

Prosimy przy pierwszym logowaniu koniecznie przeprowadzić procedurę pierwszego logowania i ustawić alternatywny adres e-mail i/lub telefon. Pozwoli to w przyszłości na samodzielne zresetowanie hasła.

 

Na platformie Moodle znajdziecie Państwo swoje przedmioty, które zgodnie z harmonogramem będą prowadzone w sposób zdalny chyba, że prowadzący przewiduje inną formę kształcenia zdalnego.

W przypadku przedmiotów ogólnouczelnianych, takich jak: Bezpieczeństwo i higiena pracy, a także Ochrona własności przemysłowej i prawa autorskiego – będą one realizowane w sposób zdalny poprzez uczelnianą platformę Moodle w terminach podanych w harmonogramach.

Wyjątkowo zajęcia w dniach: 1 października (studia niestacjonarne) i 6 października (studia stacjonarne) odbędą się w siedzibie uczelni w Auli im. Kazimierza Piechowskiego, z zastrzeżeniem indywidualnej decyzji prowadzącego co do sposobu ich realizacji.

Na platformie, po wybraniu kategorii przedmioty ogólnouczelniane, należy przejść do „Stacjonarne 2021/2022” lub „Niestacjonarne 2021/2022” i zapisać się dołączając do odpowiednich kursów.

 

Do zobaczenia na platformie!