Poznaj nasze kierunki studiów

Przewodniczący Samorządu Studenckiego naszej Uczelni członkiem Parlamentu Studentów!

Data utworzenia: 30 listopada 2018r.

Przewodniczący Samorządu Studenckiego naszej Uczelni  członkiem Parlamentu Studentów!

W ubiegłą sobotę, 24 listopada br. w Warszawie odbył się XXV Zjazd Delegatów Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Podczas spotkania został przyjęty nowy statut PSRP i  sprawozdanie władz kadencji 2017-2018, a także wybrano nowe władze kadencji 2019-2020.

Na zjeździe naszą Uczelnię reprezentował Przewodniczący Samorządu Studenckiego Mateusz Ostrowski. Został on wybrany na członka Rady Studentów Parlamentu Studentów RP. Delegaci docenili przede wszystkim doświadczenie samorządowe przewodniczącego oraz jego zasługi dla Forum Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych PSRP, gdzie Mateusz pełni funkcję Sekretarza Forum.

Rada Studentów to 12 osobowy organ uchwałodawczy i opiniodawczy Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Na zdjęciach Mateusz Ostrowski z delegatami Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych oraz z członkami Prezydium Forum PWSZ PSRP.