Poznaj nasze kierunki studiów

Przypomnienie dot. złożenia sprawozdania z działalności przez koła naukowe i inne organizacje studenckie

Data utworzenia: 14 stycznia 2019r.

Przypomnienie dot. złożenia sprawozdania z działalności przez koła naukowe i inne organizacje studenckie

Szanowni Studenci,

Pani Prorektor ds. Studentów dr Sonia Grychtoł przypomina, iż zgodnie z par. 14 REGULAMINU REJESTRACJI ORAZ FINANSOWANIA UCZELNIANYCH ORGANIZACJI STUDENCKICH:

1. Uczelniana organizacja studencka jest zobowiązana w terminie do 30 stycznia każdego roku do złożenia Rektorowi sprawozdania organizacyjno-finansowego ze swojej działalności za ubiegły rok kalendarzowy.
2. Niezłożenie w/w sprawozdania wyklucza organizację studencką z otrzymywania dofinansowania do końca roku kalendarzowego.