Poznaj nasze kierunki studiów

PWSZ im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu i ZUS rozpoczęły współpracę!

Data utworzenia: 8 marca 2018r.

PWSZ im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu i ZUS rozpoczęły współpracę!

W dniu 7 marca 2018 r.  miało miejsce uroczyste podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Zakładem Ubezpieczeń Społecznych a Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu.

Porozumienie podpisała Pani Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prof. Gertruda Uścińska i JM Rektor prof. zw. dr hab. Witold Stankowski.

Celem zawartej umowy  jest partnerstwo obu instytucji w zakresie działalności dydaktycznej, rozwojowej, naukowej, badawczej oraz realizacji wspólnych projektów z zakresu tematyki ubezpieczeń społecznych. Współpraca na styku nauki i praktyki ubezpieczeniowej daje pewność skutecznego połączenia wiedzy i praktyki jej stosowania czy realizowania społecznie wartościowych przedsięwzięć.

W ramach współpracy prowadzony będzie projekt pod nazwą: „Ubezpieczenia społeczne – edukacja z ZUS”, który skierowany zostanie do studentów studiów I, II stopnia, studiów podyplomowych, a także do pracowników ZUS,  pracowników Uczelni.

Ponadto dla finalistów olimpiady organizowanej przez ZUS dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” nasza Uczelnia  przyzna 3 indeksy na studia pierwszego stopnia na jednym z oferowanych kierunków.

 

W tym ważnym  wydarzeniu obok władz Uczelni udział wzięli: Starosta Powiatu Oświęcimskiego  Zbigniew Starzec, Poseł na Sejm RP Zbigniew Biernat,  Dyrektor Biura Poselskiego  Posła na Sejm RP Marka Sowy- Mirosław Smolarek, Członkowie Zarządu Powiatu Oświęcimskiego Ewa Pawlusiak i Tadeusz Szczerbowski, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu Paweł Kacorzyk, Dyrektor Szpitala Powiatowego  w Oświęcimiu Sabina Bigos-Jaworowska, a także Marta Pieczka- Dyrektor Oddziału ZUS w Chrzanowie, Kierownik Inspektoratu w Oświęcimiu Jacek Pyrek, pracownicy ZUS i uczelni oraz studenci.

Podczas uroczystości Dyrektor Biura Poselskiego Pani Wicepremier Beaty Szydło- Iwona Gibas odczytała list przesłany od Pani Premier.