Poznaj nasze kierunki studiów

PWSZ im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu Uczelnią Liderów 2018!

Data utworzenia: 29 czerwca 2018r.

PWSZ im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu Uczelnią Liderów 2018!

Już po raz kolejny Komisja  Programu Certyfikacji  Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów-2018” zadecydowała, aby przyznać naszej Uczelni  certyfikat „Uczelnia Liderów”.

Podczas uroczystej Gali Finałowej, która odbyła się 28 czerwca 2018 r. w Sali Rudniewa Pałacu Kultury i Nauki  w Warszawie Pani Prorektor ds. studentów dr n. o zdr. Sonia Grychtoł odebrała  certyfikat „Uczelnia Liderów 2018” oraz wyróżnienie specjalne „Aurea Praxis”  dla JM Rektora naszej Uczelni prof. zw. dr hab. Witolda Stankowskiego  za  wykazywanie się  szczególnym, osobistym zaangażowaniem na rzecz rozwoju i promowania w uczelni idei edukacji dla rynku pracy oraz praktyki gospodarczej.

Otrzymanie tytułu Uczelnia Liderów 2018 to dla nas wielkie wyróżnienie, a zarazem potwierdzenie wysokiej jakości kształcenia na oferowanych przez nas kierunkach studiów. Pozytywna opinia Komisji Certyfikacyjnej pokazuje, że dzięki podejmowanym działaniom, kształcimy zgodnie z oczekiwaniami otoczenia gospodarczego oraz  wyposażamy absolwentów w umiejętności i kompetencje pożądane na rynku pracy.

Pozytywny wynik certyfikacji to efekt najwyższej oceny dla nowatorskich działań programowych i organizacyjnych wyróżnionych uczelni bądź wydziałów, ukierunkowanych na kształcenie zgodne z oczekiwaniami pracodawców, wyposażanie absolwentów w unikatowe umiejętności i kompetencje oraz budowanie wielokierunkowych i efektywnych relacji z otoczeniem zewnętrznym, w tym zwłaszcza z otoczeniem gospodarczym – mówi Grażyna Kaczmarczyk, Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.

Syntetyczny opis wniosków sformułowanych w toku oceny Uczelni w VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Szkół Wyższych Uczelnia Liderów

DSC03436 DSC03437 DSC03442

gna2tx631zxsxl66h3max

źródło: http://www.uczelnia-liderow.pl/foto/gna2tx631zxsxl66h3max.jpg

wkydkc0cry1f6qfx6xmax

źródło:http://www.uczelnia-liderow.pl/foto/wkydkc0cry1f6qfx6xmax.jpg