Poznaj nasze kierunki studiów

PWSZ im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu – Uczelnia na Wyższym Poziomie

Data utworzenia: 24 kwietnia 2018r.

PWSZ im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu – Uczelnia na Wyższym Poziomie

 

Kolejny sukces Uczelni!

W dniu 22.03.2018 Minister Jarosław Gowin wręczył Rektorowi Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu prof. zw. dr. hab. Witoldowi Stankowskiemu czek opiewający na kwotę 3 405 451,94 zł w związku otrzymaniem dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w  konkursie realizowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Projekt pn.: „Uczelnia na wyższym poziomie. Zintegrowany Program Rozwoju PWSZ im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu”  został bardzo dobrze oceniony. Dotyczy wspierania świadczenia wysokiej jakości usług przez Akademickie Biura Karier, podnoszenia kompetencji studentów, kadry dydaktycznej i administracyjnej oraz zintegrowania systemów informatycznych Uczelni.

W dniu 19 kwietnia br. Pani Prorektor ds. nauczania i  ogólnych dr Katarzyna Wadoń -Kasprzak w imieniu  JM Rektora prof. zw. dr hab. Witolda Stankowskiego podpisała umowę na realizację powyższego projektu.