Poznaj nasze kierunki studiów

Ratownictwo lodowe w praktyce

Data utworzenia: 23 stycznia 2020r.

Ratownictwo lodowe w praktyce

Studenci studiów magisterskich na kierunku Politologia o specjalności Bezpieczeństwo Lokalne i Regionalne udowodnili, że mrozy im niestraszne, spotykając się, by wspólnie uczestniczyć w zajęciach praktycznych w ramach przedmiotu Ratownictwo lodowe.

Jak co roku zajęcia, prowadzone przez wykładowcę Instytutu Nauk Humanistycznych i Społecznych im. Jana Karskiego mgra Jarosława Zwierzynę, odbyły się nad zbiornikiem Dziećkowice na terenie klubu żeglarskiego „Opty” i bazy szkoleniowej WOPR Katowice.

W trakcie spotkania studenci od strony praktycznej poznali techniki ratowania z lądu, samoratownictwa po zarwaniu się lodu, techniki akcji bezpośredniej bezsprzętowej oraz z improwizowanym i profesjonalnym sprzętem ratowniczym.