Poznaj nasze kierunki studiów

Realizacja zagranicznej praktyki na Węgrzech w ramach programu Erasmus+

Data utworzenia: 18 lutego 2020r.

Realizacja zagranicznej praktyki na Węgrzech w ramach programu Erasmus+

Anna Misiorowska – studentka II roku na kierunku Pielęgniarstwo pierwszego stopnia, realizowała nieobowiązkową praktykę zagraniczną w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2018/2019 i 2019/2020.

W ciągu ostatniego roku miałam przyjemność pracować dla międzynarodowej firmy finansowej w Budapeszcie – TATA Consultancy Services. Pomimo podjętych studiów na kierunku Pielęgniarstwo pierwszego stopnia, posiadam wykształcenie w zakresie rachunkowości. W trakcie poszukiwań pracy zainteresowałam się ciekawą ofertą, która skłoniła mnie do podjęcia wyzwania i przeprowadzenia się do kraju, w którym nigdy wcześniej nie miałam okazji być. Zdecydowanie nie żałuję tej decyzji. Dzięki podjętym praktykom zagranicznym w ramach programu Erasmus+, polepszyłam swoje umiejętności miękkie oraz lepiej poznałam swoje mocne i słabe strony, nad którymi mogę pracować.

Moją rolą była praktyka w firmie pośredniczącej w dostarczaniu analiz dla Bloomberg. Pomimo mojej pozycji, po pierwszych treningach, otrzymywałam zadania jak każdy inny pracownik. Pozwoliło mi to na szybki rozwój oraz poszerzenie swojej wiedzy dotyczącej sprawozdań finansowych oraz giełdy papierów wartościowych.
Przystosowanie do nowego otoczenia oraz środowiska na początku nie było najłatwiejsze, ale z czasem dostrzegłam jak dużą pewność siebie zyskałam. Ponadto, miałam okazję brać udział w wydarzeniach organizowanych przez mniejszość narodową w Budapeszcie, pomagać w wolontariacie, a przede wszystkim poznać niesamowitych ludzi z różnych stron świata.

Budapeszt jest piękną stolicą. Choć na początku czułam się przytłoczona, a styczniowa aura sprawiała, że wszystko dookoła było szare i smutne, jednak z każdym tygodniem odkrywałam, iż coraz bardziej lubię to miejsce. Miasto posiada wiele zabytków, które zachwycają szczególnie nocą. Jest największą metropolią Węgier, a różnica pomiędzy Budapesztem a drugim najbardziej zaludnionym miastem wynosi ponad 1.5miliona. Sprawia to, że kraj musi zmierzyć się z wieloma problemami na tle społecznym czy politycznym.

Jestem bardzo wdzięczna Uczelni za możliwość odbycia praktyki z pomocą programu Erasmus+. Uważam, iż takie programy są świetną szansą dla młodych ludzi.