Poznaj nasze kierunki studiów

Regulamin wyboru instytucji przyjmujących na pilotażowe praktyki zawodowe studentów

Data utworzenia: 3 stycznia 2017r.

Regulamin wyboru instytucji przyjmujących na pilotażowe praktyki zawodowe studentów

Regulamin wyboru instytucji przyjmujących
na pilotażowe praktyki zawodowe
studentów
Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego
w Oświęcimiu
w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym:
„Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

pobraneRegulamin wyboru instytucji przyjmujących plus 2 załączniki OSTATECZNA

wwZałącznik

pobraneZałącznik 2 – krótki opis projektu