Poznaj nasze kierunki studiów

Rekomendacje dotyczące realizacji praktyk na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich

Data utworzenia: 3 kwietnia 2020r.

Rekomendacje dotyczące realizacji praktyk na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich

W związku z trwającą pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przygotowało rekomendacje dotyczące realizacji praktyk studenckich na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich.

W zaleceniach MNiSW, znalazły się propozycje zaliczenia praktyk, m.in. poprzez:

  • możliwość skrócenia czasu trwania praktyk i w sposób alternatywny osiąganie efektów uczenia się  np. przez przeprowadzenie zajęć w formie ćwiczeń lub laboratoriów (np. symulacji) w sposób zdalny
  • zaliczenie zrealizowanych do tej pory praktyk, które w ocenie opiekuna osiągnęły wymagane efekty uczenia się.

Specjalne rekomendacje przedstawiono także dla studentów kierunków medycznych, którzy za pomoc w wykonywaniu zadań realizowanych przez podmioty lecznicze lub służby sanitarno-epidemiologiczne w związku z zakażeniami koronawirusem,  mogą  ubiegać się o zaliczenie części zajęć lub grup zajęć kształtujących umiejętności praktyczne (w tym zajęć praktycznych i praktyk zawodowych).

 

Jednocześnie Ministerstwo wspomina, że to rektor (lub osoba działająca z upoważnienia) podejmuje decyzję o uznaniu dotychczasowej praktyki i sposobie uzupełnienia brakujących efektów uczenia się wynikających z praktyki.

Więcej informacji w linku: https://www.gov.pl/web/nauka/rekomendacje-dotyczace-realizacji-praktyk-na-studiach-pierwszego-i-drugiego-stopnia-oraz-jednolitych-studiach-magisterskich