Poznaj nasze kierunki studiów

Rekrutacja na uczelnianych opiekunów pilotażowych praktyk zawodowych

Data utworzenia: 3 stycznia 2017r.

Rekrutacja na uczelnianych opiekunów pilotażowych praktyk zawodowych

Rekrutacja na uczelnianych opiekunów pilotażowych praktyk zawodowych w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

pobraneRegulamin rekrutacji uczelnianych opiekunów praktyk

pobraneRekrutacja na uczelnianych opiekunów pilotażowych praktyk zawodowych

wwWniosek nauczyciela akademickiego o udział w projekcie

pobraneZałącznik 2 – krótki opis projektu