Poznaj nasze kierunki studiów

Rekrutacja uzupełniająca do II-go CYKLU Projektu Oświęcimski Uniwersytet Młodego Odkrywcy

Data utworzenia: 8 września 2020r.

Rekrutacja uzupełniająca do II-go CYKLU Projektu Oświęcimski Uniwersytet Młodego Odkrywcy

Rekrutacja uzupełniająca do II CYKLU Projektu Oświęcimski Uniwersytet Młodego Odkrywcy

 

                Małopolska Uczelnia Państwowa im. rotmistrza W. Pileckiego zaprasza dzieci, młodzież oraz rodziców/opiekunów prawnych do rekrutacji dodatkowej w ramach projektu OUMO. Projekt oferuje bezpłatne zajęcia i warsztaty dla dzieci i młodzieży w  wieku od 6 do 16 lat oraz warsztaty tematyczne podnoszące kompetencje wychowawcze oraz społeczne dla rodziców.

Zajęcia i warsztaty odbywać się będą stacjonarnie, z możliwością nadrobienia materiału w formie elektronicznej i zgodnie z podziałem na grupy wiekowe: 6-9 lat, 10-12 lat, 13-16 lat. Zajęcia będą odbywały się w małych grupach, ok.12 osób i z zachowaniem, zalecanych przez Sanepid, środków ostrożności.

Projekt zakłada realizację zajęć dla dzieci i młodzieży w obszarach: matematyczno-przyrodniczym, ICT, języka angielskiego, robotyki, marketingu, przedsiębiorczości, nauk społecznych, itd. Zajęcia prowadzone będą przez doświadczonych dydaktyków. Projekt przewiduje pracę z klockami Edumatrix, jak również programowanie przy użyciu klocków Lego We-Do.

Spotkania organizowane będą w soboty, od godziny 9.30 do 13.00, zgodnie z harmonogramem dostępnym na stronie Uczelni. W cyklu II pozostało do zrealizowania 10 spotkań.

Wszystkie zajęcia stacjonarne dla dzieci oraz Rodziców/Opiekunów prawnych odbywać się będą w Małopolskiej Uczelni Państwowej w Oświęcimiu. Uczelnia posiada bogato wyposażone sale wykładowe, które są w pełni przystosowane do osób z niepełnosprawnościami. Dla uczestników zajęć będzie dostępny poczęstunek.

 

Najbliższy zjazd odbędzie się w sobotę 12 września 2020 r. o godzinie 9.30.

ZAPRASZAMY!

 

Termin przyjmowania zgłoszeń do wzięcia udziału w zajęciach w ramach II cyklu projektu rozpoczyna się 7.09.2020 i trwać będzie do 10.09.2020. Szczegółowe informacje, regulamin uczestnictwa i rekrutacji, kalendarz spotkań oraz formularze  dokumentów niezbędnych przy rekrutacji znajdują się na stronie Uczelni:

https://uczelniaoswiecim.edu.pl/uczelnia/fundusze-unijne/oswiecimski-uniwersytet-mlodego-odkrywcy/formularze-i-pliki-do-pobraniaregulaminy/

Dokumenty należy składać w Dziale Projektów Uczelni, pokój 1.13, budynek: Collegium Primum, bądź wysłać pocztą na adres: Dział Projektów, Małopolska Uczelnia Państwowa, ul. Maksymiliana Kolbego 8, 32-600 Oświęcim, Numer telefonu: 33 842 98 44 wew. 157

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w oparciu o umowę nr POWR.03.01.00-00-T112/18 zawartą  z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Dokumenty do wypełnienia w celu zgłoszenia dziecka do wzięcia udziału w Projekcie są następujące:

Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy dziecka

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Opiekuna Prawnego Dziecka

Załącznik nr 4 – Oświadczenie Uczestnika Projektu

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o ubezpieczeniu NNW

Załącznik nr 6 – Deklaracja Uczestnictwa Dziecka w Projekcie

Dokumenty do wypełnienia w celu zgłoszenia Rodzica/Opiekuna Prawnego do wzięcia udziału w Projekcie są następujące:

Załącznik 3 – Formularz zgłoszeniowy Rodzica/Opiekuna Prawnego

Załącznik 4 – Oświadczenie Uczestnika Projektu

Załącznik 7 – Deklaracja Uczestnictwa Rodzica/Opiekuna Prawnego w Projekcie

 

Zapraszamy !

UWAGA! LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!