Poznaj nasze kierunki studiów

Rekrutacja uzupełniająca w ramach projektu ,,Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” – V nabór

Data utworzenia: 20 lipca 2018r.

Rekrutacja uzupełniająca w ramach projektu ,,Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” – V nabór

cig PO WER i UE kolor

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu ogłasza rekrutację uzupełniającą nauczycieli akademickich oraz instytucji przyjmujących na praktyki zawodowe  realizowanych w ramach projektu ,,Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” – V nabór w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach Projektu studenci II, III i IV roku studiów prowadzonych przez Uczelnię będą uczestniczyć w programie rozszerzonych 6 – miesięcznych praktyk zawodowych, realizowanych w okresie do sierpnia 2019 r.

 

Wniosek o udziału w projekcie należy złożyć do Biura Rektora (dziennik podawczy pok. 1.09), w terminie do

20 sierpnia 2018 r.

Wniosek, który nie wpłynie w wyznaczonym terminie nie będzie podlegał rozpatrzeniu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 33 842 98 10.

Wnioski do pobrania:

Oświadczenie uczestnika projektu(RODO – obowiązuje od 25.05.2018)

Regulamin rekrutacji uczelnianych opiekunów praktyk

Wniosek Uczelnianego opiekuna

 

Oświadczenie uczestnika projektu (RODO – obowiązuje od 25.05.2018)

Regulamin wyboru instytucji przejmujących

WNIOSEK INSTYTUCJI O UDZIAŁ W PROJEKCIE