Poznaj nasze kierunki studiów

Badania lekarskie

Skierowania na badania lekarskie kandydatów na kierunki: Dietetyka, Pielęgniarstwo, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, Wychowanie fizyczne oraz Ratownictwo medyczne wydawane są w godzinach pracy Działu Spraw Studenckich w pok. 2.13 Collegium Primum.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:
33 842 98 13 oraz 33 842 98 23 i adresem e-mail:
rekrutacja@uczelniaoswiecim.edu.pl

UWAGA!
Istnieje możliwość przesłania prośby na e-mail o skierowanie do lekarza medycyny pracy zaraz po elektronicznej rejestracji. Zachęcamy do wcześniejszego pobierania skierowań do lekarza medycyny pracy.

Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu posiada podpisaną umowę na przeprowadzenie bezpłatnych badań dla kandydatów Uczelni MUP w Oświęcim z następującym ośrodkiem:

Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy
ul. Zygmunta Augusta 1
31-504 Kraków

tel. 12 424 20 22 oraz 12 424 20 13 (lub osobiście)
w godzinach 7.00-15.00

Do Ośrodka należy się zgłaszać z oryginałem skierowania na badania oraz dowodem tożsamości.

WAŻNE!

Przypominamy, że badania lekarskie dla kandydatów na studia, mogą zostać przeprowadzone odpłatnie u lekarza posiadającego uprawienia medycyny pracy, na podstawie skierowania pobranego z Uczelni.


W związku z licznymi pytaniami, uprzejmie informujemy, iż zaświadczenie od lekarza medycyny pracy dot. zgody na wykonywanie pracy zawodowej nie jest tożsame z zaświadczeniem wydanym przez lekarza medycyny pracy dot. gotowości do podjęcia kształcenia i nie ma możliwości respektowania ich w zastępstwie.