Poznaj nasze kierunki studiów

Wyniki Rekrutacji

Informacja dla  kandydatów dotycząca zakwalifikowania się do złożenia dokumentów

będzie udostępniona w systemie informatycznym w terminach:

I Tura 19.07.2023 r.

II Tura 15.09.2023 r.