Poznaj nasze kierunki studiów

Rektor MUP Oświęcim podpisała porozumienie na rzecz wspierania innowacji poprzez Program Erasmus+

Data utworzenia: 23 maja 2022r.

Pani Rektor podpisuje porozumienie

W poniedziałek 16 maja 2022 r. w Zakopanem podczas seminarium „Małopolska – wyzwania rozwojowe. Wyjście poza horyzont”, organizowanym przez Fundację GAP, Pani Rektor dr Sonia Grychtoł, prof. MUP, w obecności Marszałka Województwa Małopolskiego – Witolda Kozłowskiego,  Dyrektora biura ds. współpracy z regionami Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności Bartosza Stawiarza, podpisała porozumienie o współpracy na rzecz wspierania małopolskich innowacji przez program ERASMUS+.

Istotą Porozumienia jest współpraca Międzysektorowego Centrum Innowacji Erasmus+ InnHUB z małopolskimi uczelniami, jednostkami samorządu terytorialnego, ośrodkami kształcenia zawodowego, szkołami oraz podmiotami gospodarczymi.

Celem Porozumienia jest przede wszystkim zwiększenie świadomości o ofercie Programu Erasmus+, a także przyczynienie się do podnoszenia innowacyjności poprzez udział w projektach edukacyjnych, czy też budowanie i rozszerzanie sieci współpracy międzynarodowej, synergia biznesu z nauką i kształcenie dzięki Programowi Erasmus+.