Poznaj nasze kierunki studiów

Relacja z Finału IV edycji Małopolskiego Konkursu „Śladami żołnierzy wyklętych. Pułkownik Witold Pilecki i Danuta Siedzikówna ps. „Inka” w panteonie polskiej historii”

Data utworzenia: 23 marca 2017r.

Relacja z Finału IV edycji Małopolskiego Konkursu „Śladami żołnierzy wyklętych. Pułkownik Witold Pilecki i Danuta Siedzikówna ps. „Inka” w panteonie polskiej historii”

 

W dniu 17 marca 2017 r. odbył się Finał IV edycji Małopolskiego Konkursu „Śladami żołnierzy wyklętych. Pułkownik Witold Pilecki i Danuta Siedzikówna ps. „Inka” w panteonie polskiej historii” zorganizowanego przez Kuratorium Oświaty w Krakowie oraz Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu. Współorganizatorem konkursu było Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście w Oświęcimiu.

W etapie wojewódzkim konkursu wzięło udział 82 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu województwa małopolskiego.

Uczestników konkursu i nauczycieli, zebranych w Auli Kazimierza Piechowskiego, uroczyście powitał JM Rektor, prof. zw. dr hab. Witold Stankowski, który podkreślił wagę i znaczenie konkursu mającego na celu upamiętnienie postaci pułkownika Witolda Pileckiego i Danuty Siedzikówny ps. „Inka” jako polskich bohaterów narodowych, upowszechnienie wiedzy o bohaterach Polski Podziemnej i powojennego podziemia niepodległościowego oraz zainteresowanie młodych ludzi najnowszą historią Polski, z zachowaniem szczególnej pamięci o bohaterskiej walce Polaków w czasie II wojny światowej i po jej zakończeniu. Rektor oświęcimskiej uczelni wyraził wdzięczność uczniom za przywracanie pamięci o Bohaterach i ideałach, które przyświecały ich życiu.

Etap wojewódzki składał się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Część pisemną stanowił test wiedzy, który pozwolił wyłonić finałowe piątki w dwóch kategoriach: uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Uczniowie ci wzięli udział w drugiej, ustnej części konkursu, wzorowanej na teleturnieju „Jeden z dziesięciu”. W tym roku poziom wiedzy uczestników był wyrównany, dlatego też w grupie uczniów gimnazjum nie obyło się bez dogrywki.

W czasie gdy uczniowie zmagali się z pytaniami konkursowymi, odbyło się spotkanie nauczycieli z dr Anną Czocher, pracownikiem Oddziałowego Biura Badań Naukowych Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, absolwentką Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego zajmującą się historią społeczną Polski XX w. ze szczególnym uwzględnieniem okresu II wojny światowej, autorką książki „W okupowanym Krakowie, Codzienność polskich mieszkańców miasta”, która przedstawiła ofertę edukacyjną krakowskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej.

W przerwie pomiędzy częścią pisemną i ustną uczestnicy konkursu i ich nauczyciele zwiedzili Państwowe Muzeum Auschwitz – Birkenau oraz wysłuchali wystąpienia dr Anny Czocher, która przybliżyła życie codzienne żołnierzy podziemia pod okupacją niemiecką w latach 1939 – 1945.

Drugą część konkursu otworzyły Małopolski Wicekurator Oświaty Halina Cimer oraz Wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie Bożena Mayer – Gawron, które wspólnie z JM Rektorem PWSZ prof. dr. hab. Witoldem Stankowskim, Dyrektorem Delegatury Kuratorium Oświaty w Wadowicach Marią Nitką, dr. Adamem Cyrą oraz dr Anną Czocher przysłuchiwały się odpowiedziom ustnym udzielanym przez finalistów.

Podsumowania Konkursu dokonał starszy kustosz Państwowego Muzeum Auschwitz – Birkenau dr Adam Cyra, autor biografii rotmistrza Witolda Pileckiego.

Następnie Komisja Konkursowa ogłosiła werdykt. Małopolski Wicekurator Oświaty wraz z JM Rektorem prof. dr. hab. Witoldem Stankowskim, Dyrektorem Delegatury Kuratorium Oświaty w Wadowicach Marią Nitką, dr. Adamem Cyrą, dr Anną Czocher oraz Dyrektorem PKO Banku Polskiego SA Oddział w Oświęcimiu Inetą Matyjas wręczyli laureatom i wyróżnionym nagrody i dyplomy.

W etapie wojewódzkim IV edycji Małopolskiego Konkursu „Śladami żołnierzy wyklętych. Pułkownik Witold Pilecki i Danuta Siedzikówna ps. „Inka” w panteonie polskiej historii”

w kategorii gimnazjum tytuł laureata zdobyli:

I miejsceJakub Rodak, Gimnazjum nr 6 im. Jana Pawła II w Tarnowie, opiekun naukowy: Tomasz Przygoda

II miejsceAntoni Kużdżał, Gimnazjum nr 72 im. Tomasza z Villanova Zgromadzenia Sióstr Augustianek w Krakowie, opiekun naukowy: Katarzyna Piekarz

III miejsceAndrzej Dumanowski, Katolickie Gimnazjum Ruchu Światło – Życie im. ks. Franciszka Blachnickiego w Krakowie, opiekun naukowy: Katarzyna Wardzała

w kategorii gimnazjum wyróżnienia otrzymali:

Julia Maślanka, Publiczne Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Stanisławiu Górnym,  opiekun naukowy: Marek Pelczar

Patrycja Olajossy, Gimnazjum nr 2 w Andrychowie, opiekun naukowy: Anna Semik

w kategorii szkoły ponadgimnazjalnej tytuł laureata zdobyli:

I miejsceKamil Malec, Powiatowy Zespół nr 1 Szkół Ogólnokształcących im. ks. Stanisława Konarskiego w Oświęcimiu, opiekun naukowy: Iwona Grunwald

II miejsceArkadiusz Guzik, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Nowym Targu, opiekun naukowy: Łukasz Szajnowski

III miejsceSzymon Jarosz, Powiatowy Zespół nr 1 Szkół Ogólnokształcących im. ks. Stanisława Konarskiego w Oświęcimiu, opiekun naukowy: Elżbieta Tymińska

 

w kategorii szkoły ponadgimnazjalnej wyróżnienia otrzymali:

Marcin Lenart, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Nowym Targu,  opiekun naukowy: Łukasz Szajnowski

Kacper Put, Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Brzesku, opiekun naukowy: Jan Sztabiński

Dziesięciu najlepszych uczestników otrzymało nagrody rzeczowe, na które środki zostały przekazane przez PKO Bank Polski SA Oddział w Oświęcimiu, którego Dyrektorem jest Ineta Matyjas.

Uczniowie otrzymali również nagrody książkowe ufundowane przez Wydawnictwo Państwowego Muzeum Auschwitz – Birkenau w Oświęcimiu, którego kierownikiem jest Jadwiga Pinderska – Lech, Wydawnictwo RM w Warszawie, które wydało książkę dr. Adama Cyry „Rotmistrz Pilecki. Ochotnik do Auschwitz” (książkę wraz z dedykacją wręczył jej autor), wydawnictwo The Facto w Warszawie, które wydało książkę Luizy Łuniewskiej „Szukając Inki. Życie i śmierć Danki Siedzikówny” (finaliści otrzymali książkę wraz z podpisem autorki), wydawnictwo Fronda w Warszawie, które wydało książkę Szymona Nowaka „Dziewczyny wyklęte 2” oraz Instytut Pamięci Narodowej, który ufundował także gry dydaktyczne i koszulki.

Wszyscy uczestnicy części ustnej otrzymali paczki ze słodyczami ufundowane przez Market „Kaufland” w Oświęcimiu, którego Dyrektorem jest Dariusz Kolonko i Fundację Pomnik Hospicjum Miastu Oświęcim, której Prezesem jest Helena Wisła oraz piernikowe serca z napisem „Niezłomni do końca” wykonane przez Cukiernię „Kołaczek” w Oświęcimiu. Słodycze i nagrody zapakowała Kwiaciarnia w Oświęcimiu Elżbiety Wojteckiej.

Opiekunowie naukowi dziesięciu najlepszych uczestników otrzymali książki ufundowane przez wydawnictwo Państwowego Muzeum Auschwitz – Birkenau, płytę kompaktową „Elvis Re: Versions Spankox” od Fundacji Pomnik Hospicjum Miastu Oświęcim oraz piernikowe serca.

Projekt dyplomów dla laureatów i wyróżnionych oraz nauczycieli przygotowujących uczniów wykonał dr Paweł Warchoł – artysta oświęcimski, a ich wydruk możliwy był dzięki pomocy Firmy Andex – Art z Rajska, którą kieruje Agnieszka Michalak.

Zwiedzanie Państwowego Muzeum Auschwitz – Birkenau odbyło się dzięki przychylności i otwartości Dyrektora Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście w Oświęcimiu Andrzeja Kacorzyka.

Poczęstunek przygotowała Piekarnia Antoni Piskorek w Nowej Wsi oraz Cukiernia „Kołaczek” w Oświęcimiu, natomiast gorący posiłek Restauracja „Meksykańska” w Oświęcimiu mająca swoją siedzibę w Oświęcimskim Centrum Kultury.

Materiały do części pisemnej konkursu wykonała Firma Multimedia Partner Sp. z o.o w Oświęcimiu, www.multimedia-partner.com.pl.

Profesjonalną obsługę fotograficzną zapewnił Ryszard Gałgan – Multimedia Partner Sp. z o.o. w Oświęcimiu.

Całość multimedialnie rejestrowali informatycy Uczelni – Adrian Olek i Adrian Głużewski we współpracy z Krzysztofem Kanią – Dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 9 im. Orędowników Pokoju w Oświęcimiu.

Autorem wszystkich pytań był dr Krzysztof Małysa z Instytutu Nauk Politycznych im. Jana Karskiego oświęcimskiej uczelni, a przygotowaniem i koordynacją konkursu zajmowała się Joanna Karp – starszy wizytator Delegatury Kuratorium Oświaty w Wadowicach oraz Natalia Matyszkowicz – p.o. Kierownika Działu Promocji i Projektów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu ze współpracownikami  Pauliną Rogulską i Klaudią Muszyńską.

Wszystkim Partnerom Konkursu składamy serdecznie podziękowania za życzliwość, otwartość i pomoc.

 

Partnerzy konkursu-1