Poznaj nasze kierunki studiów

Relacja z konferencji naukowej pt.: Inteligentny rozwój – wyzwanie dla przedsiębiorczości w XXI wieku.

Data utworzenia: 22 listopada 2017r.

Relacja z konferencji naukowej pt.: Inteligentny rozwój – wyzwanie dla przedsiębiorczości w XXI wieku.

Dnia 21.11.2017 r. w ramach realizowanego projektu wspólnie z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie oraz Polskim Towarzystwem Inżynierii Rolniczej, w naszej Uczelni odbyła się konferencja naukowa pt.: Inteligentny rozwój – wyzwanie dla przedsiębiorczości w XXI wieku.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele świata nauki z naszej Uczelni, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Ponadto prelegentami byli także członkowie kół naukowych działających przy UR w Krakowie. Debacie przysłuchiwali się studenci. Łącznie w konferencji udział wzięło blisko 80 osób.

Otwarcia konferencji dokonała dr Joanna Stuglik Dyrektor Instytutu Zarządzania i inżynierii produkcji, następnie głos zabrał  dr hab. Jakub Sikora przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Inżynierii Rolniczej.  Ideę całego projektu podsumowała ze strony Koła Naukowego Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki dr hab. inż. Anna Szeląg-Sikora.

W trakcie dwóch sesji została poruszona tematyka związana z zarządzaniem projektami ERP, nowoczesnymi rozwiązaniami w zakresie symulacji,  nauczania jak serious games, czy roli i znaczenia nowoczesnych rozwiązań informatycznych w zarządzaniu oraz procesach decyzyjnych.

Ponadto w sesji posterowej studenci UR – członkowie kół naukowych, mieli okazję zaprezentowania swoich badań dotyczących m.in.  preferencji, a także postaw przedsiębiorczych studentów naszej Uczelni, które zostały przeprowadzone w ramach realizowanego projektu.

Studenci oświęcimskiej Alma Mater mieli doskonałą okazję do udziału w badaniach naukowych, dyskusji konferencyjnej. Co więcej poznali przebieg prac badawczych, nowe wdrożenia oraz doświadczenia starszych kolegów z UR w Krakowie.

Podsumowanie całości projektu będą stanowiły wyniki przeprowadzonych badań oraz dwie monografie.

Możemy stwierdzić, że było to ważne naukowe doświadczenie Uczelni wpływające na jej naukowo-badawczy rozwój.