Poznaj nasze kierunki studiów

Relacja z Międzynarodowej Konferencji Naukowej „QUO VADIS EUROPO?”

Data utworzenia: 9 marca 2017r.

Relacja z Międzynarodowej Konferencji Naukowej „QUO VADIS EUROPO?”

W dniach 6 i 7 marca 2017r. odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „QUO VADIS EUROPO?”, która została zorganizowana przez Instytut Nauk Politycznych im. Jana Karskiego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu oraz Miejską Bibliotekę Publiczną im. Łukasza Górnickiego Galeria Książki w Oświęcimiu.

Pierwszy dzień Konferencji miał miejsce w Miejskiej Bibliotece Galeria Książki, otwarcia Konferencji dokonał JM Rektor prof. zw. dr hab. Witold Stankowski oraz Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Oświęcimiu Pan Leszek Palus. Następnie głos zabrał Prezydent Miasta Oświęcim Pan Janusz Chwierut, a także Starosta Powiatu Oświęcimskiego Pan Zbigniew Starzec.

Po oficjalnym otwarciu Dyrektor Instytutu Nauk Politycznych im. Jana Karskiego prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Żarna rozpoczął panel plenarny, w którym udział wzięli znamienici profesorowie JM Rektor prof. zw. dr hab. Witold Stankowski, prof. zw. dr hab. Joachim Diec, prof. nadzw. dr hab. Rafał Łętocha, prof. nadzw. dr hab. Mirosław Lakomy i prof. nadzw. dr hab. Dariusz Wojakowski, którzy pochylili się nad tematem nacjonalizmu europejskiego przemian gospodarczych, społecznych, procesów dezintegracyjnych w Europie oraz nad pytaniem dokąd zmierza dzisiejsza Europa? Po wygłoszonych referatach rozbudziła się gorąca dyskusja przy udziale zgromadzonych słuchaczy.

Drugi dzień Konferencji odbył się już w murach Naszej Uczelni, gdzie 48 prelegentów wygłosiło referaty podzielone na trzy panele tematyczne:

PANEL I:

Część 1

 1. Dr Dorota Czakon-Tralski – Mass media a poczucie zagrożenia terroryzmem.
 2. Dr Bogdan Pliszka – Realnie czy wyobrażone zagrożenie? Przypadek Polski.
 3. Dr Filip Radoniewicz – Zwalczanie cyberterroryzmu w ramach UE – aspekty karnomaterialne.
 4. Dr Katarzyna Piskrzyńska, mgr Piotr Nicpoń – Europejskie systemy zarządzania kryzysowego
  w kontekście przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym – analiza przykładu Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii i Polski – studium komparatystyczne.
 5. Dr Łukasz Danel – Brexit i jego konsekwencje dla Europy kontynentalnej.
 6. Mgr Iwona Piórkowska-Kapica – Przyszłość polityki spójności UE w świetle możliwego wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.
 7. Dr Kamil Mroczka – Wpływ kryzysu ekonomicznego z lat 2008-2013 na służbę cywilną wybranych państw europejskich – konkluzje z badań.

Część 2

 1. Mgr Ewa Kapuścińska-Książek – Wzrost znaczenia partii eurosceptycznych w Europie na przykładzie Austrii, Niemiec i Francji.
 2. Stanislav Benčič – Europe – apocaliptic prognoses of experts and intelectuals in medias.
 3. Mgr Piotr Sieniawski – Slovakia and the Migration Crisis: European Solidarity at Stake?
 4. Dr Maria Macková, PhD. – Freedom and Responsibility of current European journalist.
 5. dr. hab. PhDr. Ludovit Hajduk, PhD. – The role of media institutions in contemporary Europe.
 6. Mgr Dominika Ziarek – Rola Węgier w Grupie Wyszehradzkiej.
 7. Mgr Piotr Zięba – Środowisko „Tygodnika Powszechnego” wobec zjednoczenia Niemiec.

PANEL II:

Część 1

 1. Liubov Halukha – Rozwój ruchu politycznego „Czarna Sotnia” na Wołyniu
  w latach 1905–1914. Aspekt źródłowy.
 2. Iryna Bulyha – Tolerancja religijna jako imperatyw współczesnej europejskiej przestrzeni socjo-kulturalnej.
 3. Ruslana Davydiuk – Poszukiwania formuły porozumienia na przygraniczu wołyńskim (lata 20. i 30. ХХ w.).
 4. Svitlana Pilypiszyn – Indywidualność w warunkach informacyjnych wyzwań
  w wielojęzycznej przestrzeni komunikacyjnej.
 5. Olga Makuh – Wartości demokratyczne jako determinanty przemian społecznych w Unii Europejskiej.
 6. Wadim Zadunajsky – Federacja Rosyjska: konsolidacja społeczeństwa i państwa na początku XXI wieku oraz aktywizacja polityki zagranicznej.
 7. Dr Maciej Mączyński – Władysława Orkana spojrzenie na ekologię i regionalizm.

Część 2

 1. Mgr Jacek Domagała – Przestępstwa z nienawiści a działania podejmowane przez Policję.
 2. Dr Laura Koba – Dzieci bez opieki – problem Europy Wspólnotowej.
 3. Grzegorz Grzybek – „Obcy u naszych drzwi”. Analiza etyczna na bazie przemyśleń Zygmunta Baumana.
 4. Mgr Zbigniew Klima – Europejski wymiar tragedii KL Auschwitz-Birkenau. Ujęcie współczesne.
 5. Patryk Pleskot – Doświadczenia emigrantów solidarnościowych. Lekarstwo na kryzys migracyjny Europy?
 6. Mgr Sylwia Pająk – Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku – ofensywa partii skrajnie prawicowych i eurosceptycznych. Analiza wyników oraz zarys obecnej sytuacji
  w Europie.
 7. Dr Grzegorz Bonusiak – Przez prawicę do lewicy. Uwagi o politycznych skutkach odwrotu Europy od neoliberalizmu.PANEL III: 

  Część 1

  1. Krzysztof Koźbiał – Znaczenie ugrupowań eurosceptycznych na współczesnej scenie partyjnej Republiki Czeskiej
  2. Krzysztof Żarna – Wspólnota Europy Środkowej – iluzja czy realna szansa?
  3. Dr Małgorzata Kmak – „Koncepcja zrównoważonego rozwoju w UE wedle wytycznych UE – idea i praktyka”.
  4. Dr Mira Malczyńska-Biały – Europejska strategia globalna a bezpieczeństwo Unii Europejskiej
  5. Mgr Martyna Grzesło – Unia Europejska wobec kryzysu migracyjnego. Prawa człowieka
   a kwestia bezpieczeństwa.
  6. Dr hab. Natalia Slobodian – Dyplomacja energetyczna Unii Europejskiej: szanse i zagrożenia
  7. Mgr Justyna Jeleń – Dywersyfikacja źródeł energii – wyzwaniem dla europejskiej polityki energetycznej
  8. Dr Sabina Sanetra-Półgrabi – Ewolucja współpracy euroregionalnej w Polsce 1991-2016

   

  Część 2

  1. Mgr Paweł Bielawski – „Europa stu flag” – wizja Europejskiej Nowej Prawicy.
  2. Dr Grzegorz Baziur„Europejczyk” jako człowiek nowego typu. Marksizm kulturowy
   i polityczna poprawność oraz jego współczesne mutacje jako zagrożenie dla państw
   i narodów Unii Europejskiej.
  3. Marcin Mielewczyk – Europa, iluzoryczny obraz jedności –  nacjonalizm w służbie polityki etniczności
  4. Mgr Grzegorz Ćwiękała – Projekt europejski oczami publicystów tygodnika „Najwyższy Czas!”
  5. Dr Krzysztof Małysa, Dr Jacek Urbiński – Między wielką a małą ojczyzną – raport z badań
  6. Szymon Pęczalski – Determinanty terroryzmu we współczesnej Europie. Wybrane aspekty
  7. Dr Mirosław Natanek – Inicjator, czy kontynuator? Rola Unii Ekonomicznej Beneluksu w rozwoju europejskich procesów integracyjnych
  8. Jacek Sułuja – Europa dziś i Europa Schumana- różnice i podobieństwa

  Dziękujemy wszystkim prelegentom za wspaniałe referaty, a szczególne podziękowania należą się organizatorom Konferencji Dyrektorowi Instytutu Nauk Politycznych im. Jana Karskiego prof. nadzw. dr hab. Krzysztofowi Żarnie, zastępcy Dyrektora Instytutu Nauk Politycznych im. Jana Karskiego prof. nadzw. dr hab. Krzysztofowi Koźbiałowi, sekretarzom konferencji: Natalii Matyszkowicz, Monice Ubik oraz Dyrektorowi Biblioteki Miejskiej Panu Leszkowi Palusowi i zastępcy Dyrektora Pani Marioli Talewicz za zorganizowanie konferencji na jak najwyższym poziomie. Szczególne podziękowania kierujemy również dla uczestników konferencji z zagranicznych ośrodków akademickich ze Słowacji i Ukrainy.