Poznaj nasze kierunki studiów

Relacja z Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Wychowanie w obliczu dyskursów- szanse i zagrożenia”

Data utworzenia: 26 kwietnia 2019r.

Relacja z Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Wychowanie w obliczu dyskursów- szanse i zagrożenia”

Dnia 09 kwietnia 2019r odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wychowanie w obliczu dyskursów – szansa i zagrożenia”. Konferencja odbyła się pod patronatem JM Rektora Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu. Organizatorami konferencji był: Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych im. J. Karskiego Zakład Pedagogiki Opiekuńczej i Resocjalizacyjnej oraz Studenckie Koło Naukowe Pedagogów Rodziny. Na zaproszenie przybyło wielu znamienitych gości z kraju jak i z zagranicy. Zainteresowanie jakże aktualną wciąż problematyką skłoniło do czynnego udziału pracowników naukowych, wychowawców szkół i przedszkoli oraz doktorantów, którzy wygłaszając swoje referaty poruszali rozmaite aspekty współczesnego wychowania, ukazując jego złożoność i ważność.

W konferencji brała również udział liczna grupa studentów Naszej Uczelni – głównie
z kierunku studiów – Pedagogika i Politologia. Spośród nich czynny udział wzięli studenci, którzy wygłosili swoje referaty.

Planowane jest wydanie publikacji pokonferencyjnej licząc, że zawarte artykuły będą ważnym głosem w dyskusji dotyczącej współczesnego wychowania.

 

Komitet Organizacyjny

Przewodnicząca – dr Leokadia Wiatrowska

Wiceprzewodniczący – mgr Piotr Czech

Opiekun SKN Pedagogów Rodziny – mgr Magdalena Gadamska