Poznaj nasze kierunki studiów

Relacja z VII Konferencji metodycznej

Data utworzenia: 17 maja 2019r.

Relacja z VII Konferencji  metodycznej

15 maja br., odbyła się  VII Konferencja metodyczna, stanowiąca cykliczne, organizowane corocznie przez Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych im. Jana Karskiego (Zakład Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej) spotkanie doskonalące  i rozwijające kompetencje nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz studentów.

W spotkaniu uczestniczyła Prorektor d/s Nauczania i Ogólnych dr Katarzyna Wadoń- Kasprzak, która otworzyła konferencję oraz Dyrektor Zarządu Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu mgr Barbara Rokowska, która dokonała podsumowania obrad plenarnych, dziękując organizatorom konferencji za współpracę  w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli , a także  popularyzację nowych trendów w edukacji małego dziecka.

Licznie przybyłe grono uczestników wydarzenia potwierdziło zainteresowanie  podjętą problematyką, która w tym roku koncentrowała się wokół problemów pracy z dziećmi o specjalnych problemach edukacyjnych  i edukacji inkluzyjnej.

Ogółem można stwierdzić, że uczestnikom bliska jest idea budowania „szkoły dla wszystkich uczniów”, słowem szkoły o takiej organizacji,  która dostosowuje się do potrzeb dziecka, a nie takiej, w której uczeń ma się dostosować do obowiązujących warunków, w dodatku takich samych dla wszystkich uczniów. Tę ideę eksponowała w swoim wystąpieniu plenarnym dr Sylwia Wrona, Dyrektor  Przedszkola Terapeutycznego „Słoneczna Kraina”, działającego na terenie kampusu  Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, z siedzibą w Cieszynie.

Dyskusja wprowadzająca do  obrad plenarnych była kontynuowana w trakcie warsztatów, które odbyły się dwóch turach, umożliwiając każdemu uczestnikowi konferencji uczestnictwo w  dwóch, dowolnie wybranych, warsztatach metodycznych.

Składamy serdeczne podziękowania dla organizatorów wydarzenia, a przede wszystkim dla Pani Dyrektor INHiS  im. Jana Karskiego  prof. Aliny Górniok-Naglik, Zastępcy Dyrektora ds. Pedagogiki Pani dr Jadwigi Oleksy, wykładowcy  na kierunku Pedagogika Pani mgr  Bogusławy Cholewy-Gałuszki oraz studentom Pedagogiki za wielkie zaangażowanie w organizację przedsięwzięcia.