Poznaj nasze kierunki studiów

Relacja ze spotkania studentów PWSZ i Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Data utworzenia: 18 maja 2018r.

Relacja ze spotkania studentów PWSZ i Uniwersytetu Trzeciego Wieku

W dniu 7 maja 2018 roku studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu oraz studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku kolejny raz spotkali się w naszej Uczelni. Akademickie Koło Naukowe „Pokolenia – wczoraj i dziś” poprosiło o wygłoszenie wykładu dra Mateusza Warchała. Temat spotkania „Najsłynniejsze eksperymenty w psychologii, czyli odkryte i nieodkryte zagadki ludzkiego umysłu” wzbudził spore zainteresowanie słuchaczy.

Uczestnicy wykładu zostali zapoznani z historycznymi i współczesnymi kierunkami psychologii oraz jej działami. Po tym krótkim wstępie – mającym na celu usystematyzowanie wiedzy, dr Mateusz Warchał zaprezentował osiągnięcia psychologii, omówił kilka eksperymentów psychologicznych, a także opowiedział o błędach i stereotypach natury psychologicznej. Podczas dyskusji uczestnicy spotkania min. próbowali odpowiedzieć na pytanie dlaczego Polacy zajmują niechlubne pierwsze miejsce w Europie w rankingu zapadalności na choroby psychiczne.

Organizatorzy spotkania serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom wykładu za ich obecność i czynny udział w dyskusji, a w szczególności Panu dr Mateuszowi Warchałowi, za przygotowanie i poprowadzenie wykładu.