Poznaj nasze kierunki studiów

Rozpoczynamy współpracę z Wojskową Komendą Uzupełnień w Oświęcimiu

Data utworzenia: 14 listopada 2019r.

Rozpoczynamy współpracę z Wojskową Komendą Uzupełnień w Oświęcimiu

W dniu 14 listopada 2019 r. w naszej Uczelni odbyło się uroczyste podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Małopolską Uczelnią Państwową im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu a Wojskową Komendą Uzupełnień w Oświęcimiu.

Porozumienie o współpracy  z ramienia Uczelni podpisał JM Rektor prof. zw. dr hab. Witold Stankowski, natomiast  ze strony WKU w Oświęcimiu Wojskowy Komendant Uzupełnień ppłk. Zbigniew Pustułka.

W uroczystości udział wzięły Władze Uczelni, członkowie Rady Uczelni, Dyrektorzy Instytutów, wykładowcy, studenci i uczniowie klasy medycznej z Liceum Ogólnokształcącego w Trzebini. Swoją obecnością zaszczycili nas także: Ireneusz Góralczyk, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Oświęcim oraz Prezes Stowarzyszenia proobronno-oświatowego  „Kadet” z Trzebini Anna Duda.

Podczas wydarzenia Oficer Wydziału Rekrutacji w WKU w Oświęcimiu kpt. Maciej Michalczyk wygłosił krótką prelekcję na temat Legii Akademickiej – programu ochotniczego przeszkolenia studentów, realizowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W ramach podpisanego porozumienia o współpracy przeprowadzane będą spotkania informacyjno – promocyjne na temat zawodowej służby wojskowej, Narodowych Sił Rezerwowych, służby przygotowawczej, służby kandydackiej oraz terytorialnej służby wojskowej w celu pozyskania kandydatów do służby wojskowej, organizowanie wspólnych przedsięwzięć o charakterze patriotycznym i promocyjnym, wsparcie organizacyjne oraz uczestnictwo przedstawicieli WKU Oświęcim w przedsięwzięciach podejmowanych przez Uczelnię.

Mamy nadzieję, że dzięki zawartemu  porozumieniu kształcenie na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne będzie jeszcze bardziej praktyczne.