Poznaj nasze kierunki studiów

Rozwiązania dla szkolnictwa wyższego i nauki w ramach drugiej tarczy antykryzysowej

Data utworzenia: 23 kwietnia 2020r.

Rozwiązania dla szkolnictwa wyższego i nauki w ramach drugiej tarczy antykryzysowej

W ramach drugiej tarczy antykryzysowej, która zawiera zbiór rozwiązań zapobiegających negatywnemu oddziaływaniu koronawirusa na gospodarkę, znalazła się część przepisów dotyczących obszaru szkolnictwa wyższego i nauki. Nowe przepisy mają za zadanie usprawnić m.in. działania podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki w warunkach epidemii.

Rozwiązania dotyczące nauki i uczelni, to m.in.: przedłużony o rok okres ewaluacji działalności naukowej, możliwość obrony prac doktorskich online,  przeprowadzanie posiedzeń organów kolegialnych z wykorzystaniem technologii informatycznych, a także większe uprawnienia dla rektorów.

Ponadto ważność legitymacji studenckich, doktoranckich i legitymacji służbowych nauczyciela akademickiego zostanie przedłużona,  a zapomogi dla studentów i doktorantów, będzie można przyznać bez obowiązku stosowania Kodeksu postępowania administracyjnego.

Szczegółowe informacje o tzw. drugiej tarczy antykryzysowej i zawartych w niej usprawnieniach dla nauki i szkolnictwa wyższego,  przeczytać można na oficjalnej stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Rozwiązania dla szkolnictwa wyższego i nauki w drugiej tarczy antykryzysowej.