Poznaj nasze kierunki studiów

Rusza dodatkowy nabór na stanowiska w projekcie „Doskonałość Dydaktyczna Uczelni”

Data utworzenia: 30 września 2022r.

Rusza dodatkowy nabór na stanowiska w projekcie „Doskonałość Dydaktyczna Uczelni”

 

Szanowni Państwo,

Informujemy, że zakończono nabór na Stanowiska w projekcie „ Doskonałość Dydaktyczna Uczelni” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (numer wniosku o dofinansowanie: POWR.03.04.00-00-P023/21):

 

1) Stanowisko Lider Edukacji – 20 miejsc – zakończono

2) Stanowisko Koordynator Praktyk Studenckich – 4 miejsca (po jednym z każdego Instytutu) – zakończono

3) Stanowisko Przedstawiciele Instytutowych Komisji ds. Jakości Kształcenia – 12 miejsc (po trzy z każdego Instytutu):

W Instytucie Nauk o Zdrowiu – nabór zakończony (3 miejsca)

W Instytucie Nauk Inżynieryjno-Technicznych – nabór zakończony (3 miejsca)

W Instytucie Nauk o Ekonomii i Bezpieczeństwie -nabór zakończony (3 miejsca)

W Instytucie Nauk Humanistycznych i Społecznych – uruchomiony dodatkowy nabór (2 miejsca)

4) Stanowisko Członek Uczelnianego Zespołu ds. E-Learningu – uruchomiony dodatkowy nabór   (2 miejsca)

5) Stanowisko Członek Rady Jakości – 4 miejsca (po jednym z każdego Instytutu):

W Instytucie Nauk o Zdrowiu – nabór zakończony (1 miejsce)

W Instytucie Nauk o Ekonomii i Bezpieczeństwie – nabór zakończony (1 miejsce)

W Instytucie Nauk Humanistycznych i Społecznych – nabór zakończony (1 miejsce)

W Instytucie Nauk Inżynieryjno-Technicznych – uruchomiony dodatkowy nabór (1 miejsce)

 

Decyzją Komisji uruchomiony zostaje dodatkowy nabór na ww. wolne miejsca.

Termin składania formularzy: 03.10. – 05.10. 2022 r.

Listy zakwalifikowanych osób do projektu „Doskonałość Dydaktyczna Uczelni” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego(numer wniosku o dofinansowanie POWR.03.04.00-00-P023/21) są dostępne do wglądu w Dziale Nauczania, Planowania i Rozliczania Dydaktyki.

Sformalizowany skład całego zespołu projektowego zostanie wprowadzony Zarządzeniem Rektora po zakończeniu dodatkowego naboru.

Komunikat nr 1-2022 komisji