Poznaj nasze kierunki studiów

Rusza kolejna edycja programu Erasmus+ na lata 2021-2027!

Data utworzenia: 6 września 2021r.

Rusza kolejna edycja programu Erasmus+ na lata 2021-2027!

Z wielką radością informujemy, że Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu otrzymała akredytację Komisji Europejskiej na realizację projektów edukacyjnych w ramach programu Erasmus+ poprzez przyznanie Karty Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego (ECHE) (Erasmus Charter for Higher Education) na lata 2021-2027.

Akredytacja to proces gwarantujący, że instytucja, która chce otrzymać finansowanie w ramach programu Erasmus+, spełnia określone standardy jakościowe i warunki określone przez Komisję Europejską.

Uzyskana akredytacja umożliwia Uczelni składanie wniosków oraz udział w działaniach z zakresu mobilności edukacyjnej i współpracy w ramach programu Erasmus+ z instytucjami i organizacjami z krajów programu (27 państw członkowskich Unii Europejskiej, 6 krajów programu spoza UE oraz z 11 regionów krajów partnerskich):  kraje uprawnione do uczestnictwa w programie w latach 2021-2027

 

JM Rektor dr Sonia Grychtoł, prof. MUP podpisała przyznaną Kartę ECHE na lata 2021-2027, która jest dostępna na stronie: https://uczelniaoswiecim.edu.pl/studia/erasmus/erasmus-na-lata-2021-2027-2/karta-eche-2021-2027/

Karta ECHE określa podstawowe zasady, jakie należy spełniać przy organizowaniu i realizacji wysokiej jakości mobilności i współpracy. Wyszczególnia warunki, jakie Uczelnia zgadza się spełnić w celu zapewniania wysokiej jakości usług i procedur, a także dostarczania rzetelnych i przejrzystych informacji.

Dzięki przyznanej Karcie Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego, w Uczelni realizowane będą następujące rodzaje mobilności edukacyjnych:

  • mobilność studentów w celu studiowania,
  • mobilność studentów w celu odbycia praktyki (stażu),
  • mobilność pracowników w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych,
  • mobilność pracowników w celu udziału w szkoleniu,
  • mieszane programy intensywne.

 

Szczegółowe informacje dotyczące programu można znaleźć w poniższym linku:

https://uczelniaoswiecim.edu.pl/studia/erasmus/