Poznaj nasze kierunki studiów

Rusza konkurs na stanowisko REFERENT ADMINISTRACYJNY

Data utworzenia: 22 czerwca 2022r.

Rusza konkurs na stanowisko REFERENT ADMINISTRACYJNY

Szanowni Państwo,

informujemy, że rusza konkurs na stanowisko Referent Administracyjny.

 1. Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 2. Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy
 3. Niezbędne wykształcenie:  wykształcenie wyższe
 4. Wymagane dokumenty:
  • Życiorys (CV) i list motywacyjny
  • Kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie
  • Kopia dokumentów potwierdzających doświadczenie (jeśli dotyczy)
  • Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
  • Oświadczenie RODO
  • Podpisane oświadczenie:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji – zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rad (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


Komplet dokumentów należy złożyć w Kancelarii Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu (pok. 1.13) ul. Kolbego 8, budynek: Collegium Primum w terminie od 22.06.2022 r. do 06.07.2022 r.


Szczegółowe informacje dotyczące oferty dostępne są w poniższym pliku:

KONKURS – REFERENT ADMNISTRACYJNY