Poznaj nasze kierunki studiów

Rusza konkurs na stanowisko REFERENT ADMINISTRACYJNY

Data utworzenia: 2 marca 2022r.

Rusza konkurs na stanowisko REFERENT ADMINISTRACYJNY

Szanowni Państwo,

informujemy, że aktualnie poszukujemy pracownika na stanowisko REFERENT ADMINISTRACYJNY.


  1. Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  2. Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy
  3. Niezbędne wykształcenie:  wykształcenie wyższe

Wymagane dokumenty:

  1. Życiorys i list motywacyjny
  2. Kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie
  3. Kopia dokumentów potwierdzających doświadczenie (jeśli dotyczy)
  4. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
  5. Podpisana klauzula:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji – zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rad (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

  1. Oświadczenie:

Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.


Komplet dokumentów należy złożyć w Kancelarii Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu (pok. 1.13) ul. Kolbego 8, budynek: Collegium Primum w terminie od 3.03.2022 r. do 11.03.2022 r.


Szczegółowe informacje dotyczące oferty dostępne są w poniższym pliku:

KONKURS – REFERENT ADMNISTRACYJNY

 

Zapraszamy do dołączenia do naszego zespołu!