Poznaj nasze kierunki studiów

Rusza największy w historii Uczelni projekt podnoszący jakość kształcenia!

Data utworzenia: 12 czerwca 2018r.

Rusza największy  w historii Uczelni projekt podnoszący jakość kształcenia!

Uczelnia na wyższym poziomie. Zintegrowany Program Rozwoju PWSZ im. rtm. Pileckiego w Oświęcimiu to największy projekt w historii Uczelni, którego celem jest  poprawa jakości kształcenia.

Dzięki realizacji  projektu  346 studentów oraz 35 pracowników uczelni  podniesie swoje kompetencje.

Cel główny programu rozwojowego będzie realizowany poprzez cele szczegółowe, w zakres których wchodzą trzy moduły:

  • moduł podnoszenia kompetencji, w którym to studenci uzyskają szansę na zdobycie nowych umiejętności i kompetencji, niejednokrotnie poświadczonych odpowiednim certyfikatem;
  • moduł wsparcia rozwoju świadczenia wysokiej jakości usług przez Akademickie Biuro Karier, gdzie absolwent/student uzyska pomoc doradcy zawodowego, co zdecydowanie ułatwi mu rozpoczęcie aktywności zawodowej;
  • moduł zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego, poprzez którego zadania, Uczelnia wdroży Zintegrowany Program Rozwoju i uzyska wsparcie zmian organizacyjnych, podniesie kompetencje kadry zarządzającej i administracyjnej, co będzie miało pozytywny wpływ na podwyższenie jakości oferty edukacyjnej Uczelni.

Realizacja projektu odbędzie się poprzez różnorodne działania edukacyjne i szkoleniowe, które będą bazowały na tak zwanych dobrych praktykach oraz rekomendacjach ekspertów, wzmocni kompetencje studentów, kadry administracyjnej i zarządzającej, a Absolwenci poprzez ofertę ABK i wsparcie doradcy zawodowego będą lepiej przygotowani do wejścia na rynek pracy.

 

Łączna wysokość projektu: 3 510 775, 20 zł

Dofinansowanie ze środków europejskich: 2 958 881, 34 zł

Dofinansowanie ze środków dotacji celowej: 446 570,60 zł

Wkład własny: 105 323,26 zł

 

W niedługim czasie pojawią się szczegółowe informacje dotyczące  rekrutacji do projektu.