Poznaj nasze kierunki studiów

Rusza uczelniany konkurs na najlepszą pracę dyplomową w 2024 roku!

Data utworzenia: 18 czerwca 2024r.

Rusza uczelniany konkurs na najlepszą pracę dyplomową w 2024 roku!

Drodzy Studenci i tegoroczni Absolwenci!

W poniedziałek, 24 czerwca 2024 r. rusza konkurs na najlepszą pracę dyplomową 2024 roku w Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu:

  • licencjacką i magisterską z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych;
  • licencjacką i magisterską z dziedziny nauk medycznych i o zdrowiu;
  • inżynierską i magisterską  z dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych.

Prace dyplomowe może zgłosić autor lub promotor za zgodą autora najpóźniej do 30 września br. do Działu Nauczania, Planowania i Rozliczania Dydaktyki (pok. 2.18, bud. Collegium Primum) w wersji elektronicznej na płycie CD, bez podpisu autora, tylko i wyłącznie z tytułem pracy, bez wskazania imienia, nazwiska, kierunku studiów, formy studiów, poziomu i profilu kształcenia.

Do pracy należy załączyć:
1) formularz zgłoszeniowy
2) kopię dokumentu (dyplom lub odpis dyplomu wraz z suplementem) potwierdzającego nadanie tytułu zawodowego w oparciu o zgłoszoną pracę dyplomową lub zaświadczenie dla absolwenta o ukończeniu studiów wraz z datą obrony oraz oceną na dyplomie.

Autorzy najlepszych prac dyplomowych z poszczególnych dziedzin nauk otrzymają nagrody rzeczowe.

WAŻNE: Prace dyplomowe raz zgłoszone nie mogą być zgłaszane w kolejnej edycji Konkursu.

Szczegółowe informacje dostępne są w załącznikach.

Gorąco zachęcamy do udziału w konkursie!