Poznaj nasze kierunki studiów

Rusza V edycja Legii Akademickiej w naszej Uczelni

Data utworzenia: 18 marca 2022r.

Rusza V edycja Legii Akademickiej w naszej Uczelni

Już w weekend 19 marca 2022 r. rozpoczynamy zajęcia teoretyczne w ramach V edycji Legii Akademickiej – programu Ministerstwa Obrony Narodowej skierowanego do studentek i studentów, którzy chcą odbyć szkolenie wojskowe, uzyskać stopień wojskowy lub wstąpić do wojska.

Zajęcia odbywać się będą online na platformie MS Teams w terminie: 19, 20 i 27 marca 2022 r. w godzinach od 9.00 do 17.30.


Program ochotniczego szkolenia studentów w ramach Legii Akademickiej składa się z części teoretycznej oraz praktycznej i opracowany został w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego.

Teoria modułu podstawowego oraz podoficerskiego obejmuje:

  • zajęcia z wykładowcami z uczelni lub instruktorami z jednostek wojskowych, w formie wykładów i pokazów,
  • kilkanaście kursów samokształcenia studentów zamieszczonych na platformie e-learningowej – specjalnie przygotowanej przez Regionalne Centrum Informatyki w Krakowie, na potrzeby programu.

Studenci realizujący moduł podstawowy oraz podoficerski po odbyciu i zaliczeniu części teoretycznej składają do komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień, właściwego dla ich miejsca zamieszkania, wniosek o powołanie w trybie ochotniczym do odbycia ćwiczeń wojskowych.


Więcej informacji na temat programu dostępnych jest na stronie: https://www.wojsko-polskie.pl/legia-akademicka/


Dodatkowe informacje uzyskać można również od koordynatora programu w naszej Uczelni dr. Antoniego Krauza (nr tel. 885 792 322) lub w Dziale Nauczania, Planowania i Rozliczania Dydaktyki (nr tel. 33 842 98 08).