Poznaj nasze kierunki studiów

SAMORZĄD STUDENCKI ZAPRASZA NA WYBORY!

Data utworzenia: 12 maja 2023r.

składanie wniosków stypendialnych do 28 lutego 2023

Szanowni Studenci!

Samorząd studencki zaprasza na wybory do Studenckiej Komisji Wyborczej, które odbędą się w dniach 25-27 maja 2023 r. w Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu.


Chętnych kandydatów zapraszamy do zgłaszania się do biura samorządu studenckiego pok. 3.05 CP w dniach 16-18 maja 2023 r.

Godziny przyjęć kandydatów:

  • 16 maja 2023 r. godz. 10.30-12.00
  • 17 maja 2023 r. godz. 10.30-13.00 i 13.00-15.00
  • 18 maja 2023 r. godz. 8.00-14.00

Harmonogram wyborów:

  • 25 maja 2023 r. 8.00-16.30
  • 26 maja 2023 r. 11.30-15.00
  • 27 maja 2023 r. 9.00-12.00

Czym jest Studencka Komisja Wyborcza?

Studencka Komisja Wyborcza jest organem wyborczym samorządu studenckiego i do jej kompetencji należy przeprowadzanie wszelkich czynności wyborczych w samorządzie.

Składa się z trzech członków.

Kadencja trwa jeden rok i rozpoczyna się z dniem 1 lipca, a kończy z dniem powołania nowego składu SKW.

UWAGA! Członkostwa w SKW nie można łączyć z członkostwem w Radzie Studentów. Studenci zgłaszający swoją kandydaturę do SKW nie mogą być studentami ostatniego roku studiów, chyba że studiują drugi kierunek studiów na Uczelni, który nie jest ostatnim rokiem danego toku studiów.

Wszystkich studentów zapraszamy do wzięcia udziału w głosowaniu!