Poznaj nasze kierunki studiów

Seminarium „Ekonomia społeczna szansą dla młodych ludzi na lokalnym rynku pracy” relacja

Data utworzenia: 3 stycznia 2017r.

Seminarium „Ekonomia społeczna szansą dla młodych ludzi na lokalnym rynku pracy” relacja

Dnia 15 listopada 2016 r. studenci II roku kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji wzięli udział w seminarium pt.: Ekonomia społeczna szansą dla młodych ludzi na lokalnym rynku pracy, zorganizowanym przez Instytut Zarządzania i Inżynierii Produkcji Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu, w ramach Tygodnia Ekonomii Społecznej, którego autorem jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Krakowie.
Podczas warsztatu studenci mieli sposobność dowiedzieć się, czym jest ekonomia społeczna, w jakich formach funkcjonują podmioty ekonomii społecznej w Polsce oraz zdobyli wiedzę na temat specyfiki przedsiębiorstw społecznych, jako potencjalnych miejsc pracy dla absolwentów. Warsztat był okazją do zapoznania się z obecnie funkcjonującym systemem wsparcia przedsiębiorstw społecznych – ofertą Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, czyli miejsc, w których znajdują się środki na start
i pomoc w założeniu przedsiębiorstwa społecznego. Studenci mogli uzmysłowić sobie możliwości kreowania własnej drogi zawodowej związanej z omawianą dziedziną.
W celu pomocy studentom w zrozumieniu ekonomii społecznej zostały zaprezentowane przykłady „dobrych praktyk”.
Seminarium było poświęcone omówieniu praktycznych aspektów zarządzania przedsiębiorstwami społecznymi w Polsce. W trakcie spotkania podjęta została próba odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób skutecznie łączyć realizację celów społecznych
i ekonomicznych, uwzględniając hybrydową naturę wymienionych podmiotów. W tym kontekście interesująca była odpowiedź na pytanie, na czym polega w praktyce rozwój przedsiębiorstw społecznych: zwiększaniu skali ich działania, zmianie sposobu funkcjonowania, czy też zwiększaniu wpływu społecznego?