Poznaj nasze kierunki studiów

Seminarium naukowo- dydaktyczne pt.: „INŻYNIER PRZEMYSŁU 4.0 – nauka dla gospodarki”

Data utworzenia: 10 maja 2023r.

Przedstawiciele Instytutu Nauk nżynieryjno-Technicznychz goścmi konferencji

W dniu 25 kwietnia 2023 r. w murach Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu odbyło się seminarium naukowo- dydaktyczne pt.: „INŻYNIER PRZEMYSŁU 4.0 – nauka dla gospodarki”, zorganizowane przez Instytut Nauk Inżynieryjno-Technicznych. Wydarzenie miało miejsce w nowym budynku Collegium Inventorum.

Tematy prezentowane i omawiane podczas seminarium dotyczyły m.in. robotyzacji procesów, zastosowania rozwiązań RFID w przemyśle i logistyce oraz roli robotów i RFID w przemyśle 4.0. Dodatkowo poruszone zostały tematy dotyczące nie tylko przemysłu 4.0, ale też te związane z kształceniem kadr dla przemysłu 5.0. Była to też okazja do zaprezentowania współpracy Uczeni i Instytutu Nauk Inżynieryjno-Technicznych ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego oraz osiągnięć z niej wynikających.

Firmy miały możliwość, dzięki przygotowanym stoiskom, zaprezentowania swoich najnowszych osiągnięć.

Podczas seminarium podpisano również umowy o współpracy pomiędzy Uczelnią a firmami JANTAR Bielsko-Biała oraz ASTOR Kraków.

Po prezentacjach i dyskusji Dyrektor i Zastępca Dyrektora Instytutu zaprezentowali zebranym nowo otwarte laboratoria Centrum Inżynieryjnego, w tym roboty przemysłowe, laboratorium automatyki i sterowania procesami, laboratorium elektrotechniki czy fizyki i chemii.

Goście byli pod wrażeniem prezentowanych pracowni oraz praktycznego i nowoczesnego podejścia do procesu kształcenia przyszłych kadr inżynierskich.

Podkreślić należy, iż wśród uczestników seminarium znalazło się blisko 50 przedstawicieli przemysłu, uczelni oraz stowarzyszeń, m.in. firm takich jak Synthos SA, ABB Bielsko-Biała, Jantar Bielsko-Biała, TURCK Opole, ASTOR Kraków, HEXJA Oświęcim, Limatherm Sensor Limanowa, PWiK Oświęcim, AF SECO Bielsko-Biała, MERAZET Poznań: stowarzyszenie SiTPChem, ZIAD Bielsko-Biała oraz SEP Bielsko-Biała; Centrum Badań i Dozoru Lędziny, Uniwersytet Rolniczy Kraków i Politechnika Krakowska.