Poznaj nasze kierunki studiów

Seminarium Naukowo-Techniczne pn. „Wyzwania w branży TSL w dobie przemysłu 5.0”

Data utworzenia: 15 marca 2024r.

Aula Collegium Inventorum z uczestnikami seminarium organizowanym przez Instytut Nauk Inżynieryjno-Technicznych

W dniu 12 marca 2024 r. Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu gościła uczestników Seminarium Naukowo-Technicznego pn. „Wyzwania w branży TSL w dobie przemysłu 5.0”. Organizatorem seminarium był Instytut Nauk Inżynieryjno-Technicznych. W uroczystym otwarciu Seminarium uczestniczyła JM Rektor Pani dr Sonia Grychtoł, prof. MUP oraz Prorektor ds. Studenckich i Promocji dr Radosław Folga, a także dyrektor Instytutu dr Joanna Stuglik. Uczestników seminarium powitał również Jerzy Klimczak prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego – współorganizatora seminarium.

Wprowadzeniu w obszar omawianej tematyki towarzyszyło wygłoszenie referatu „Branża TSL a problemy globalne” autorstwa dra inż. Jacka Postrożnego.

Pierwsza część wystąpień obejmowała tematykę związaną z funkcjonowaniem transportu wobec problemów, takich jak neutralność klimatyczna UE. W sposób szczegółowy omówiono:

  • „Wyzwania branży TSL z perspektywy firm logistycznych i ich klientów” – Mateusz Najdziński, Dyrektor Logistyki TVM Transport & Logistics;
  • „Czy jesteśmy gotowi na wodór w transporcie?” – Danuta Zoń, Dyrektor ds. Rozwoju Rynku Nowych Technologii, Air Products;
  • „Strategia wodorowa Orlen w zakresie transportu” – dr hab. inż. Arkadiusz Kamiński, ekspert ds. operacyjnych Orlen.

Druga część seminarium została poświęcona omówieniu wyzwań, z jakimi mierzy się branża TSL w kontekście ograniczeń wynikających miedzy innymi z ograniczonego dostępu do zasobów. Tematyka wystąpień:

  • „Wyzwania rynku TSL jako bodziec do rozwoju. Optymalizacja planowania z wykorzystaniem narzędzi IT” – Patryk Grzelak, Dyrektor Zarządzający Inter Lan;
  • „Jak technologie mobilne wspomagają procesy magazynowe?” – Sławomir Krzewiński, Dyrektor Laboratorium Jwave Jantar;
  • „Efektywność i innowacje: Nowoczesne trendy w intralogistyce” – Przemysław Litwin, Astor.

Prelekcjom i wykładom towarzyszyła wystawa sprzętu pomiarowego oferowanego przez firmę Limatherm Sensor oraz prezentacja robota mobilnego ASTORINO.

W seminarium uczestniczyło ponad 60 osób, wśród nich pracownicy naukowi, osoby reprezentujące sektor komercyjny oraz studenci Instytutu Nauk Inżynieryjno-Technicznych. Patronem medialnym wydarzenia było czasopismo Przemysł Chemiczny. Seminarium zostało objęte honorowym Prezydenta Miasta Oświęcim Pana Janusza Chwieruta.

 

Pani Rektor Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu dr Sonia Grychtoł, prof. MUP Konferencja Instytutu Nauk Inżynieryjno-Technicznych Prezentacje podczas konferencji Instytutu Nauk Inżynieryjno-Technicznych Uczestnicy konferencji firmy INIT Wystąpienie podczas konferencji w Collegium Inventorum Stanowisko firmy Limatherm Aula Collegium Inventorum z uczestnikami seminarium organizowanym przez Instytut Nauk Inżynieryjno-Technicznych Rektor Małopolskiej Uczelni państwowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu i Prorektor ds. Studenckich i promocji dr Radosław Folga