Poznaj nasze kierunki studiów

Senat MUP Oświęcim uczcił sukcesy Uczelni!

Data utworzenia: 25 lutego 2020r.

Senat MUP Oświęcim uczcił sukcesy Uczelni!

W dniu 24 lutego 2020 r. odbyło się pierwsze w semestrze letnim posiedzenie Senatu Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu.

Obrady rozpoczęły się od niespodzianki Pana Rektora prof. dr hab. Witolda Stankowskiego, który na przepysznym torcie przygotował zagadkę w postaci zaszyfrowanego napisu…

Do rozwiązania zagadki zaproszono Dyrekcje Instytutów. Z pozoru trudny szyfr, bardzo szybko został rozwiązany przez Panie Dyrektor. Okazało się, że napis dotyczy największych sukcesów Uczelni, osiągniętych w ostatnim czasie, takich jak:

– 20 kierunek  studiów – Ratownictwo medyczne

– 19 kierunek – Ekonomia II stopnia

pozytywna ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kierunku Informatyka, przyznana na aż 6 lat

– otrzymanie już po raz drugi 1 mln zł w ramach Dydaktycznej Inicjatywy Doskonałości!

Po uczczeniu gromkimi brawami  wszystkich sukcesów, Senat przystąpił do dalszej części obrad.