Poznaj nasze kierunki studiów

Specjalista zarządzania projektami – szkolenie w ramach projektu „Uczelnia na wyższym poziomie. Zintegrowany Program Rozwoju PWSZ im. rtm. Pileckiego w Oświęcimiu”

Data utworzenia: 8 lipca 2020r.

Specjalista zarządzania projektami – szkolenie w ramach projektu „Uczelnia na wyższym poziomie. Zintegrowany Program Rozwoju PWSZ im. rtm. Pileckiego w Oświęcimiu”

W dniu 9 lipca rozpocznie się szkolenie „Specjalista zarządzania projektami”,  organizowane na platformie ClickMeeting w ramach projektu „Uczelnia na wyższym poziomie. Zintegrowany Program Rozwoju PWSZ im. rtm. Pileckiego w Oświęcimiu” dla pracowników administracyjnych naszej Uczelni. Głównym jego celem jest doskonalenie umiejętności z zakresu kompleksowego i efektywnego zarządzania przedsięwzięciami i projektami.

 

Harmonogram szkolenia:

9 lipca godz. 9.00-12.00,

10 lipca godz. 9.00-12.00,

15 lipca godz. 9.00-12.00,

16 lipca godz. 9.00-12.00,

22 lipca godz. 9.00-12.00,

23 lipca godz. 9.00-12.00.

 

Wszystkie szkolenia organizowane w ramach projektu są dla uczestników bezpłatne. Projekt jest dofinansowany z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.