Poznaj nasze kierunki studiów

Spotkanie Akademickiego Forum Współpracy Samorządów Uczniowskich

Data utworzenia: 28 marca 2024r.

Spotkanie Akademickiego Forum Współpracy Samorządów Uczniowskich w sali senatu

25 marca 2024 roku w murach Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu odbyło się inauguracyjne spotkanie Akademickiego Forum Współpracy Samorządów Uczniowskich pod patronatem Rektora Uczelni, dr Sonii Grychtoł, prof. MUP oraz Starosty Oświęcimskiego, Andrzeja Skrzypińskiego. Spotkaniu przewodzili Leszek Szuster, były dyrektor Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu wraz z Prorektorem ds. Studenckich i Promocji Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu, dr Radosławem Folgą oraz Starostą Oświęcimskim Andrzejem Skrzypińskim.

Forum ma na celu integrację środowisk młodzieżowych skupionych w szkolnych samorządach uczniowskich, wzajemne poznanie, określenie ram współpracy, potrzeb i wyzwań, z jakimi mierzą się samorządy szkolne. Aktywność i zaangażowanie młodych ludzi, już na etapie szkoły, nie tylko kształtuje postawy obywatelskie, ale często w późniejszym życiu zawodowym, osobistym i społecznym przynosi  wiele korzyści, daje nowe kompetencje i umiejętności, staje się fundamentem dalszej kariery.

Ponadto młodzież miała możliwość poznania Mateusza Ostrowskiego, absolwenta Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu, obecnie Sekretarza Stowarzyszenia Forum Akademii Nauk Stosowanych, który podzielił się swoim doświadczeniem w swojej drodze przez prace na rzecz samorządów szkolnych i Uczelni.

W spotkaniu udział wzięli również członkowie Samorządu Studenckiego Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu. Bardzo chętnie przekazali swoje pomysły i sposoby ich realizacji uczestnikom spotkania.

W spotkaniu udział wzięły:

  1. Powiatowy Zespół Nr 1 Szkół Ogólnokształcących im. ks. St. Konarskiego w Oświęcimiu;
  2. Powiatowy Zespół Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych im. I. Łukasiewicza w Oświęcimiu;
  3. Powiatowe Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu;
  4. Powiatowy Zespół Nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Oświęcimiu;
  5. Powiatowy Zespół Nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. prof. Kazimierza Bielenina w Brzeszczach;
  6. Powiatowy Zespół Nr 9 Szkół im. Marii Dąbrowskiej w Kętach;
  7. Powiatowy Zespół Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. M. Kopernika w Kętach;
  8. I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Kętach;
  9. Zespół Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego;
  10. Wielozawodowy Zespół Szkół im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Zatorze

 

Spotkanie Akademickiego Forum Współpracy Samorządów Uczniowskich w sali senatu Spotkanie Akademickiego Forum Współpracy Samorządów Uczniowskich w sali senatu Spotkanie Akademickiego Forum Współpracy Samorządów Uczniowskich w sali senatu Spotkanie Akademickiego Forum Współpracy Samorządów Uczniowskich w sali senatu