Poznaj nasze kierunki studiów

Spotkanie Instytutu Zarządzania i Inżynierii Produkcji z delegacją z Ukrainy

Data utworzenia: 13 czerwca 2017r.

Spotkanie Instytutu Zarządzania i Inżynierii Produkcji z delegacją z Ukrainy

W dniu 7 czerwca przedstawiciele administracji ukraińskiej w ramach programu „Odnowienie systemu zarządzania oraz przywrócenie pokoju w poszkodowanych przez kryzys gromadach Ukrainy” uczestniczyli w wizycie studyjnej w Zatorze. W ramach wizytowania Centrum Aktywizacji Zawodowej oraz strefy aktywności gospodarczej, delegacja ukraińska brała udział w konferencji „Rozwój Gminy Zator – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”, której częścią było spotkanie z przedstawicielami Instytutu – dr Joanną Stuglik oraz dr. Radosławem Folgą. Dyrektor Instytutu przedstawiła ofertę Uczelni, z której mogliby skorzystać młodzi Ukraińcy chcący studiować w PWSZ Oświęcim. Przedstawiciele delegacji z Ukrainy wyrazili zainteresowanie ofertą Uczelni, a także zadeklarowali pogłębienie współpracy. Instytut Zarządzania i Inżynierii Produkcji serdecznie dziękuje Sekretarzowi Urzędu Miejskiego w Zatorze Piotrowi Domagale oraz Z-cy Kierownika Działu Rozwoju, Oświaty i Zdrowia – Tomaszowi Wieliczce za zaproszenie na konferencję.