Poznaj nasze kierunki studiów

Spotkanie JM Rektora naszej Uczelni z Ministrem oraz Wiceministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Data utworzenia: 5 marca 2018r.

Spotkanie JM Rektora naszej Uczelni  z Ministrem oraz Wiceministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego

W dniu 23 lutego br. Przewodniczący Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych (KRePSZ), Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego  w Oświęcimiu prof. zw. dr hab. Witold Stankowski spotkał się z Wiceprezesem Rady Ministrów, Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr. Jarosławem Gowinem oraz Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr. hab. Aleksandrem Bobko.

Rozmowy dotyczyły przygotowań nowej Ustawy 2.0 do wdrożenia na ścieżkę legislacyjną oraz stanu i potrzeb Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych w kontekście nowej ustawy.

spotkanie z Wiceministrem_2