Poznaj nasze kierunki studiów

Spotkanie Komitetu Monitorującego Rynek Pracy

Data utworzenia: 7 czerwca 2022r.

Grupa ludzi sedzi w Sali Senatu Małopolskiej Uczelni Państwowej i obraduje

W poniedziałek 23 maja 2022 r. w Sali Senatu Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu odbyło się spotkanie Komitetu Monitorującego Rynek Pracy, w którym udział wzięli:

Władze Uczelni, Kierownik Projektu dr Bożena Tyran, Przedstawiciel ABK Lidia Pietras, Doradca zawodowy Płotek Agata, a także Przedstawiciel Urzędu Miasta Magdalena Stapurewicz-Cierkosz, Prezes firmy OMAG Łukasz Dziędziel, Członek Zarządu Powiatu Oświęcimskiego Teresa Jankowska, Przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Pracy Renata Fijałkowska, Przedstawicielki Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu Hadło Wioleta, Wojas Aneta.

Zaproszeni goście poruszyli tematy związane m.in. z rosnącą inflacją, wojną na Ukrainie i wynikającymi z niej problemami uchodźców z wejściem na nasz rynek pracy, a także omówili kwestie dotyczące obecnych wymagań pracodawców.

Grupa ludzi sedzi w Sali Senatu Małopolskiej Uczelni Państwowej i obraduje