Poznaj nasze kierunki studiów

Spotkanie Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych z Ministrem Nauki

Data utworzenia: 1 lutego 2024r.

Pani Rektor siedzi przy stole z Ministrem Nauki i innymi rektorami uczelni zawodowych

W środę, 31.01.2024 r. odbyło się spotkanie Prezydium Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych z Ministrem Nauki Mariuszem Wieczorkiem i Wiceminister Marią Mrówczyńską. W spotkaniu udział wzięła JM Rektor Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcim dr Sonia Grychtoł, prof. MUP.

Podczas zgromadzenia omówione zostały plany dotyczące zmian w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Ponadto poruszone zostały takie tematy, jak: konieczność wzmocnienia związków szkolnictwa zawodowego z biznesem, współpraca z Polską Komisją Akredytacyjną, a także mechanizmy finansowania publicznych uczelni zawodowych.

Pani Rektor siedzi przy stole wraz z innymi rektorami uczelni zawodowych Pani Rektor siedzi przy stole z Ministrem Nauki i innymi rektorami uczelni zawodowych