Poznaj nasze kierunki studiów

Spotkanie koordynacyjne w Fabryce Maszyn i Urządzeń OMAG

Data utworzenia: 7 grudnia 2021r.

Grupa ludzi siedzi przy stole i słucha prezentacji jednego z prelegentów

We wtorek 30 listopada 2021 r. odbyło się spotkanie koordynacyjne w Fabryce Maszyn i Urządzeń OMAG Sp. z o. o. w Brzezince pt. „Myśl jak pracodawca – poznaj kompetencje cenione na rynku pracy”, zorganizowane przez Zespół zamiejscowy w Nowym Sączu Wojewódzkiego Urząd Pracy w Krakowie  oraz Fabrykę Maszyn i Urządzeń OMAG.

Wydarzenie, w którym udział wzięły Pani mgr Agata Płotek – Doradca zawodowy Akademickiego Biura Karier MUP Oświęcim oraz Pani mgr inż. Karolina Pawlusiak – nauczyciel akademicki Instytutu Zarządzania i Inżynierii Produkcji, było okazją do poznania wymagań kwalifikacyjnych oraz kompetencyjnych na różnych stanowiskach pracy, a tym samym wsparcia młodzieży i dorosłych w ich wyborach edukacyjno-zawodowych.

Głównymi tematami poruszonymi na spotkaniu były:

  • aktualne trendy i kompetencje kluczowe kształtujące współczesny rynek pracy,
  • wymagania kwalifikacyjne i kompetencyjne
  • potrzeby zatrudnieniowe
  • aktualne oferty pracy w firmie OMAG.